Bläddra

Makropolitik i kris

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk tillväxt Nationalekonomi Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Makropolitik i kris

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk tillväxt Nationalekonomi Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Den globala finanskris som bröt ut 2008 har utlöst en livlig debatt om mål, medel och regelverk för penning- och finanspolitiken. Gamla insikter och sanningar har ifrågasatts. Här finns femton bidrag vilka belyser aspekter på denna diskussion. De presenterades ursprungligen vid ett symposium i Lund Makropolitik i kris, arrangerat av Arne Rydes stiftelse. I artiklarna ställs frågor som: Vad kan vi lära oss om kriser från den ekonomiska historien? Vem bör ansvara för finansiell stabilitet? Vilka regler bör styra penning- och finanspolitiken? Hur kan framtida kriser motverkas? Konferensen hölls för att uppmärksamma professor Lars Jonung vid hans 70-årsdag. Han har deltagit flitigt i forskningen och debatten om den ekonomiska politiken i Sverige. Boken avslutas med en sammanfattning av Lars Jonungs lärdomar som nationalekonomisk forskare ”i kris”. Hans slutsats är: ”Krisen kommer – vi vet bara inte när, var eller hur.”