Bläddra

Makt och antidoping : den svenska cykelsportens kamp i ett modernhistoriskt och internationellt perspektiv

Kategorier: Cykelsport Dopning Motorsport och flygsport Sport och idrott Sport, idrott och friluftsliv
Köp här

Makt och antidoping : den svenska cykelsportens kamp i ett modernhistoriskt och internationellt perspektiv

Kategorier: Cykelsport Dopning Motorsport och flygsport Sport och idrott Sport, idrott och friluftsliv
Köp här
Doping- och antidopingfrågorna är av största betydelse för idrottens trovärdighet, popularitet och framtida utveckling. Detta gäller inte minst för cykelsporten som fokuseras i denna bok, där den studerade perioden löper från omkring år 1950 till åren kring 2010.

I modern tid har cykelsporten uppvisat ett stort antal dopingfall. Många minns Lance Armstrong, som kom först i mål i Tour de France sju gånger mellan åren 1999 och 2005, för att senare fråntas samtliga titlar på grund av doping.

Syftet med Bill Sunds nya bok är att förstå, förklara och dra slutsatser samt nå ny kunskap om den organiserade svenska cykelsportens hantering av och kamp mot doping, vilken sätts in i ett samtids- och modernhistoriskt, internationellt perspektiv.

BILL SUND är professor emeritus i historia och har publicerat flera uppmärksammade idrottshistoriska studier om bland annat fotboll och cykling. Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande tilldelade honom sitt stora vetenskapliga pris 2017 för “betydande insatser för att öka kunskaperna om svensk idrott idag och historiskt”.