Bläddra

Managementbyråkrati : organisationspolitisk makt i svensk offentlig förvaltning

Kategorier: Offentlig förvaltning Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap

Managementbyråkrati : organisationspolitisk makt i svensk offentlig förvaltning

Kategorier: Offentlig förvaltning Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Den offentliga sektorn i Sverige har genomgått omfattande managementreformer. Vad blir konsekvenserna? Ersätter ”management” den tidigare byråkratin? Tvärtom, menar författaren till denna bok. Han hävdar att dessa reformer innebär ett nytt stadium i byråkratiseringens historia – ett stadium där nya områden i det offentliga arbetet underkastas styrning och kontroll, därav begreppet ”managementbyråkrati”.

Läs mer
I boken presenteras fyra teorier om managementbyråkrati: nyinstitutionalism, gorvernmentality, byråskapande samt organisatorisk makt. Dessa testas genom undersökningar av managementreformer i tre olika organisationsmiljöer inom offentlig sektor. Samtliga bidrar till att belysa managementbyråkratin, men författaren lägger störst tonvikt vid managementreformer som ett maktinstrument för att reglera konflikter i decentraliserade system, såsom det svenska.
Management är en form av organisationspolitik, som blir extra tydlig när politiker träder tillbaka från sin styrande roll. Managementidéer kan alltså ses som en slags ersättning för politik. Denna originella tolkning kastar nytt ljus över New Public Management – den reformtrend som försöker göra offentliga organisationer mer lika företag. Författaren pläderar avslutningsvis för att politikerna bör återta kontrollen över den offentliga sektorns organisationer.

Om författarna
Patrik Hall är docent i statsvetenskap vid Malmö högskola.