Bläddra

Mångfald i praktiken : handbok för inkluderande arbetsplatser

Kategorier: Diversity, inclusivity in the workplace Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: personal Management: särskilda områden

Mångfald i praktiken : handbok för inkluderande arbetsplatser

Kategorier: Diversity, inclusivity in the workplace Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: personal Management: särskilda områden
Köp här
Mångfald är våra demografiska och kognitiva olikheter. Att arbetsplatsen är inkluderande är en viktig förutsättning för att ta tillvara potentialen i mångfald. "Mångfald i praktiken – handbok för inkluderande arbetsplatser" beskriver vad en inkluderande arbetsplats är, hur ni kan skapa en inkluderande kultur och hur chefer kan praktisera ett inkluderande ledarskap. Den tar upp hur rekryteringsprocessen liksom processer för karriär och utveckling kan kvalitetssäkras ur ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. Boken lyfter också frågor som: Varför ska arbetsplatser satsa på mångfald och inkludering? Vad är unconscious bias – omedveten partiskhet – och hur påverkar det i arbetet med mångfald och inkludering? Hur kan mångfald mätas, och hur kan mångfaldsarbetet följas upp? Vilka är vanliga fallgropar i arbetet? "Mångfald i praktiken – handbok för inkluderande arbetsplatser" vänder sig till dig som är chef eller ledare, som arbetar inom HR eller har ett särskilt ansvar för de här frågorna, liksom till fackliga representanter, skyddsombud, medarbetare och konsulter. Gabriella Fägerlind arbetar sedan 1999 som organisationskonsult med fokus på jämställdhet, mångfald och inkludering i arbetslivet. Hon har bred erfarenhet av mångfalds- och jämställdhetsarbete inom privat och offentlig sektor.