Bläddra

Mångfald, lönsamhet och arbetsgrupper. Sammanställning av forskning om sambandet mellan mångfald, företags lönsamhet och effekter på arbetsgrupper.

Kategorier: Diversity, inclusivity in the workplace Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: personal Management: särskilda områden
Köp här

Mångfald, lönsamhet och arbetsgrupper. Sammanställning av forskning om sambandet mellan mångfald, företags lönsamhet och effekter på arbetsgrupper.

Kategorier: Diversity, inclusivity in the workplace Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: personal Management: särskilda områden
Köp här
Är mångfald lönsamt och vilka effekter ger mångfald på arbetsgrupper? Hur påverkar mångfald i företagets ledning eller bland de anställda företagets lönsamhet? Vilka effekter ger olika typer av mångfald i arbetsgrupper? Hur påverkar det gruppens prestation, grupprocesser och individerna i gruppen? Det här är en sammanställning av forskning om hur mångfald påverkar företags lönsamhet och om hur mångfald påverkar i arbetsgrupper. Skriften består av två delar. Del 1 handlar om vilka effekter mångfald i styrelsen, högsta ledningen eller i företaget i stort ger på företags lönsamhet. Del 2 handlar om hur mångfald i grupper påverkar grupprocesser och gruppers resultat. I sammanställningen redovisas kvantitativa studier som söker (matematiska) samband mellan mångfald och företags lönsamhet respektive mellan mångfald och effekter på arbetsgrupper. Syftet med sammanställningen är att försöka svara på vad den samlade forskningen säger, därför är det främst resultat av metaanalyser som presenteras, men även resultat av enskilda studier redovisas. Förutom att presentera forskningsresultat tar sammanställningen också upp kritik mot forskningen om mångfald och lönsamhet och mot forskningen om hur mångfald påverkar grupper. Den samlade forskningen pekar inte på entydiga resultat, så du som läsare behöver vara beredd på blandade resultat och en del osäkerhet. Trots detta så pekar ändå forskning mot att mångfald ger positiva effekter, men vissa förutsättningar behöver vara uppfyllda. I tryck form omfattar skriften 32 sidor.