Bläddra

Matchning på den svenska arbetsmarknaden : underlagsrapport 9 till Framtidskommissionen

Kategorier: Arbetssätt och arbetsrutiner Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Kontor och arbetsplatser
Köp här

Matchning på den svenska arbetsmarknaden : underlagsrapport 9 till Framtidskommissionen

Kategorier: Arbetssätt och arbetsrutiner Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Kontor och arbetsplatser
Köp här
HAR UTGÅTT - GÅR INTE ATT BESTÄLLA.

Mismatch råder på arbetsmarknaden!

Matchningen mellan arbetssökande och arbetsgivarnas efterfrågan på arbetskraft har försämrats de senaste årtiondena.
Denna slutsats dras i denna forskningsöversikt. Endast ungefär hälften av alla anställda i Sverige var korrekt matchade med både utbildningslängd och inriktning på utbildningen.
Bedömer att särskilt fyra områden behöver uppmärksammas:
  • Anställningsskyddet
  • Ingångslönerna
  • Lönebildningen
  • Utbildningssystemets kvalitet, effektivitet och relevans.