Bläddra

Matematik Beta Lärarguide

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen

Matematik Beta Lärarguide

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Köp här

Stöd för planering, genomförande och utvärdering
En tryckt lärarguide med stöd för planeringen av undervisningen och bedömning i matematik årskurs 5.  Matematik Beta Lärarguide för åk 5 ingår i serien Matematik Alfa Beta Gamma och erbjuder stöd för planering, genomförande och utvärdering av din matematikundervisning och elevernas lärande i matematik.

Lärarguiden består dels av en tryckt bok, dels av ett omfattande digitalt material:

 • Förmågemarkeringar för varje uppgift
 • Didaktiska och metodiska tips
 • Uppgiftsspecifika kommentarer
 • Ledtrådar och facit
 • Förslag på lösningar till de svåraste uppgifterna
 • Hänvisningar till det digitala materialet på hemsidan

På hemsidan www.matematikabg.se finns:

 • Planeringsförslag
 • SMART Board- och Powerpointfiler för genomgångar
 • Filmade genomgångar
 • Kopieringsunderlag för färdighetsträning
 • Diagnoser och tester
 • Läxor
 • Självskattningsblad
 • Prov av olika slag
 • Extra programmeringsövningar

Matematik Alfa Beta Gamma vänder sig till årskurs 4-6. Varje årskurs har dels en heldigital lösning, dels grundbok, basbok, utmaningsbok, lärarguide och digitalt övningsmaterial.