Bläddra

Matematik med dynamiskt mindset : hur du frigör dina elevers potential

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen

Matematik med dynamiskt mindset : hur du frigör dina elevers potential

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Köp här

Många elever har svårt för matematik, vilket leder till att de avslutar sin utbildning utan grundläggande kunskaper om matematiska begrepp. Jo Boaler förklarar hur det traditionella sättet att närma sig ämnet kan förändras, så att elever får uppleva lärandets glädje och matematikens skönhet.

Matematik med dynamiskt mindset är en banbrytande bok som svarar på frågorna:Hur främjar vi ett dynamiskt mindset hos våra elever, som öppnar för en undervisning som väcker nyfikenhet, kämpaglöd och intresse?·
Hur frigör vi våra elevers matematiska potential?

Boken riktar sig främst till grundskollärare och lärarstudenter, men har ambitionen att nå och påverka såväl föräldrars som elevers inställning till matematik. Alla borde läsa den!