Bläddra

Matematikboken XYZ, Klara, färdiga G

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap

Matematikboken XYZ, Klara, färdiga G

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Köp här
Klara, Färdiga G vänder sig till elever som i slutet av skolår 9 riskerar att inte klara godkänt i matematik. Alla kapitel inleds med en målbeskrivning och en fördiagnos. Diagnosen hänvisar till vilka uppgifter som bör räknas. I slutet av kapitlet finns ett självtest. Boken innehåller facit och kan användas oberoende av vilket läromedel man har i matematik.