Bläddra

Matematisk statistik

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap Sannolikhetskalkyl och matematisk statistik
Köp här

Matematisk statistik

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap Sannolikhetskalkyl och matematisk statistik
Köp här
Boken syftar till att träna det statistiska tänkandet så att man kan förstå och använda några enkla statistiska metoder. Den är uppbyggd kring ett stort antal exempel och nya begrepp introduceras och motiveras med hjälp av inledande exempel. Den behandlar beskrivande statistik, inkl. lådagram, enkla sannolikhetsresonemang, några vanligt förekommande fördelningar samt olika läges- och spridningsmått. Vidare behandlas punktskattningar, konfidensintervall, test och fördelningspapper. Till varje kapitel finns ett stort antal övningsuppgifter med svar och dessutom ett separat kapitel med blandade övningar av varierande svårighetsgrad