Bläddra

av: Kerstin Vännman

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap Sannolikhetskalkyl och matematisk statistik
Boken syftar till att träna det statistiska tänkandet så att man kan förstå och använda några enkla statistiska metoder. Den är uppbyggd kring ett stort antal exempel och nya begrepp introduceras och motiveras med hjälp av inledande exempel. Den behandlar beskrivande statistik, inkl. lådagram, enkla…
Köp här

Isbn: 9789144016900

Utgivningsår: 20020830

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Hans Nyquist

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap Sannolikhetskalkyl och matematisk statistik
Statistikämnet behandlar metoder för att skapa kunskap genom att göra observationer. Att tolka och förstå statistik är en viktig vetenskaplig färdighet men också många gånger en förutsättning för ett kritiskt förhållningssätt i vardagen. Statistikens grunder syftar till att skapa förståelse för hur statistiska metoder…
Köp här

Isbn: 9789144115917

Utgivningsår: 20170407

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Svante Körner, Lars Wahlgren

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap Sannolikhetskalkyl och matematisk statistik
Kan jag lita på statistiken? Vad mäter korrelationskoefficienten? Hur stor är den statistiska felmarginalen? Är förändringen statistiskt säkerställd? Vad innebär statistisk signifikans? Svaren på dessa och många andra frågor finns i den här boken. Med praktiska tillämpningar och utan krånglig matematik förklaras…
Köp här

Isbn: 9789144108711

Utgivningsår: 20150729

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av: Patrik Andersson, Mathias Lindholm

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap Sannolikhetskalkyl och matematisk statistik
Boken introducerar matematik och sannolikhetslära genom intressanta tillämpningar från kasinospel som Roulette, Black Jack, lotterier och andra typer av vadslagning. Varje kapitel börjar med en frågeställning gällande spel: Hur många unika Black Jack-händer kan du skapa med 52 kort? Vad är sannolikheten att du vinner…
Köp här

Isbn: 9789147099375

Utgivningsår: 20100430

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Dragi Anevski

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap Sannolikhetskalkyl och matematisk statistik
This book gives a thorough introduction to mathematical statistics. The text is unique as an introductory text, mainly by the use of the Riemann-Stieltjes integral. This enables a unified treatment of basic concepts in probability and inference theory, in a mathematically rigorous manner, without the use of measure…
Köp här

Isbn: 9789144115757

Utgivningsår: 20170828

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Fredrik Brunes

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Investeringar och värdepapper Matematik Matematik och naturvetenskap Sannolikhetskalkyl och matematisk statistik
Investeringskalkylering är arbetet med att bedöma investeringars lönsamhet, det är sålunda ett hjälpmedel vid beslutsfattandet. Det kan vara förhållandevis små, men viktiga, privatekonomiska beslut eller enorma samhällsekonomiska beslut. Den här boken ger på ett handgripligt sätt en introduktion till arbetsgången vid…
Köp här

Isbn: 9789144115030

Utgivningsår: 20200204

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Ulla Blomqvist

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap Sannolikhetskalkyl och matematisk statistik
Boken beskriver hur man genomför faktorförsök på ett statistiskt korrekt sätt. Det finns också beskrivet hur man med hjälp av diagram och beräkningar kan dra slutsatser från försöken. Innan man lägger ner mycket resurser på ett stort fullskaligt försök vill man givetvis veta om resultatet av försöket verkligen ger svar…
Köp här

Isbn: 9789144118925

Utgivningsår: 20170822

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Bertil Mårdberg, Leif Carlstedt

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap Psykologi Psykologisk metod Psykologiska tester Samhälle och samhällsvetenskap Sannolikhetskalkyl och matematisk statistik
Hur vet man att ett test fungerar? Hur vet man att testet mäter tillräckligt noggrant och inte är alltför beroende av dagsformen hos den som testas? Hur vet man att testet verkligen mäter den egenskap man vill mäta hos den testade och att det hjälper till att få rätt person på rätt plats vid rekrytering eller vid…
Köp här

Isbn: 9789144075334

Utgivningsår: 20190102

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Björn Lantz

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap Sannolikhetskalkyl och matematisk statistik
Denna övningsbok i grundläggande statistisk analys är främst utformad för att kunna användas tillsammans med huvudboken Grundläggande statistisk analys, där man kan fördjupa sig kring den teori och metodik som används i sammanhanget. Boken innehåller även svar till samtliga övningsuppgifter.
Köp här

Isbn: 9789144137155

Utgivningsår: 20200102

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144072739

Utgivningsår: 20110628

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av: Fredrik Gustafsson

Kategorier: Elektronik Elektronik och kommunikationsteknik Informationsteknik Matematik Matematik och naturvetenskap Sannolikhetskalkyl och matematisk statistik Signalbehandling Systemvetenskap Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Sensor fusion deals with merging information from two or more sensors, where the area of statistical signal processing provides a powerful tool­box to attack both theoretical and practical problems. The objective of this book is to explain state of the art theory and algo­rithms in statistical sensor fusion, covering…
Köp här

Isbn: 9789144077321

Utgivningsår: 20120403

Utgivare: Studentlitteratur Ab

Mediatyp: BC

av: Bo Bergman, Martin Arvidsson, Ida Gremyr

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap Sannolikhetskalkyl och matematisk statistik
Inom såväl industri som offentlig sektor är försöksplanering en viktig men underutnyttjad del av kvalitetsutveckling – både för att utveckla nya produkter och processer men också för att förbättra existerande. Kan det ibland begränsade användandet förklaras av att försöksplanering förknippas med avancerade beräkningar…
Köp här

Isbn: 9789144116587

Utgivningsår: 20170821

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Claes Jogréus

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap Sannolikhetskalkyl och matematisk statistik
Sannolikhetsteori och statistiska metoder förekommer i de mest skiftande sammanhang och utgör en viktig verktygslåda inom till exempel kvalitetskontroll, telekommunikation, tillförlitlighetsteknik, analys av laboratoriemätningar och marknadsundersökningar. Matematisk statistik med tillämpningar behandlar de klassiska…
Köp här

Isbn: 9789144142081

Utgivningsår: 20200519

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Per Broberg

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap Sannolikhetskalkyl och matematisk statistik
Statistiken har förändrat vår värld, inte primärt genom nya upptäckter, utan genom att förändra vårt sätt att resonera, tänka ut experiment och bilda oss en uppfattning. Denna bok förklarar för en bred publik hur statistik påverkar våra liv. Den puffar för en vetenskaplig attityd, som söker klarhet genom fakta.…
Köp här

Isbn: 9789177394716

Utgivningsår: 20171128

Utgivare: Type and Tell

Mediatyp: BC

av: Svante Körner

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap Sannolikhetskalkyl och matematisk statistik
I denna bok finns de formler och tabeller som behövs på grundkurser i statistik. Ur innehållet: – Beskrivande statistik – Prisindex – Sannolikhetslära – Statistisk slutledning – Ensidig variansanalys – Urvalsmetoder – Regressionsanalys – Icke-parametriska…
Köp här

Isbn: 9789144014852

Utgivningsår: 20000512

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144037752

Utgivningsår: 20090417

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Lena Zetterqvist, Johan Lindström

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap Sannolikhetskalkyl och matematisk statistik
Räkna med variation är ett omfångsrikt arbetsmaterial i grundläggande sannolikhetslära och statistisk inferens. Materialet innefattar bok och e-bok med digitala övningar. Det kan kombineras med olika textböcker i ämnet matematisk statistik. Materialets fokus på tillämpningar, inom t.ex. bygg, kemi och medicin, gör det…
Köp här

Isbn: 9789144113142

Utgivningsår: 20170315

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Fredrik Gustafsson, Christian Lundquist, Zoran Sjanic

Kategorier: Elektronik Elektronik och kommunikationsteknik Informationsteknik Matematik Matematik och naturvetenskap Sannolikhetskalkyl och matematisk statistik Signalbehandling Systemvetenskap Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Statistical Sensor Fusion Sensor fusion deals with merging information from two or more sensors, where the area of statistical signal processing provides a powerful tool­box to attack both theoretical and practical problems. The book spans the whole range from mathematical foundations pro­vided in extensive appendices,…
Köp här

Isbn: 9789144128757

Utgivningsår: 20181227

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Björn Lantz

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industriell organisation och ekonomi Matematik Matematik och naturvetenskap Nationalekonomi Sannolikhetskalkyl och matematisk statistik
Köteori är en av de mest praktiskt användbara delarna av operationsanalysen. Många olika typer av system som baseras på köer kan analyseras med teoretiska modeller – kömodeller. Många böcker introducerar kömodeller från en uttalat matematisk utgångspunkt, baserat på bl.a. differentialekvationer, vilket kan göra dem…
Köp här

Isbn: 9789144129846

Utgivningsår: 20190102

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap Sannolikhetskalkyl och matematisk statistik
EU:s statistikförordning ställer nya krav på de nationella statistikbyråerna Föreslår att Rådet för den officiella statistiken, som är ett rådgivande organ vid Statistiska centralbyrån (SCB), ska utvidgas så att vissa myndigheter med stor tyngd i statistiksammanhang får permanent representation i rådet. Rådet ska också…
Köp här

Isbn: 9789138238479

Utgivningsår: 20121213

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Sven Stenberg

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap Sannolikhetskalkyl och matematisk statistik
Statistik Vinnaren är boken som riktar sig till alla som är intresserade av spel och främst travet och tipset.Statistiksystemen som du bara skriver av helt enligt anvisningarna och du vinner.V75V86V4VinnareLDStryktipsTopptipsEuropatipsetOddset powerplayOddset bombenStatistiksystem från tre rader upp till 10 000 rader.
Köp här

Isbn: 9789197985222

Utgivningsår: 20130429

Utgivare: Sven Stenberg

Mediatyp: BC

av: Göran Nilsson

Kategorier: Hälsa, relationer och personlig utveckling Konsumentrådgivning Matematik Matematik och naturvetenskap Sannolikhetskalkyl och matematisk statistik Självhjälp och praktiska råd
Kan vi lita på den statistik som ingår i informationsflödet? Låter vi oss vilseledas av staplar och diagram alldeles för lätt? Idag behöver alla informationskonsumenter kunna tolka och kritiskt bedöma information som tagits fram med hjälp av statistiska metoder. Denna bok är en introduktion till det synsätt som behövs…
Köp här

Isbn: 9789198281897

Utgivningsår: 20171024

Utgivare: 33 sidor

Mediatyp: BC

av: Björn Lantz

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap Sannolikhetskalkyl och matematisk statistik
Med statistik kan man beskriva insamlad data på många olika sätt. Man kan också använda statistik för att analysera företeelser med hjälp av stickprov. I denna bok beskrivs grunderna för hur detta går till. Områden som tas upp är beskrivande statistik, sannolikhetslära, diskreta och kontinuerliga fördelningar, punkt-…
Köp här

Isbn: 9789144138947

Utgivningsår: 20200102

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap Sannolikhetskalkyl och matematisk statistik
Livet i de nordiska länderna i statistisk belysning! Jämförbar statistik om livet och livsvillkoren i de fem nordiska länderna Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. I många av tabellerna redovisas också uppgifter om de självstyrande områdena Färöarna, Grönland och Åland. På en rad områden behandlas också de…
Köp här

Isbn: 9789289321372

Utgivningsår: 20101119

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BE

Köp här

Isbn: 9789176491157

Utgivningsår: 20150622

Utgivare: Stockholms universitet

Mediatyp: BC

av: Magnus Hagevi, Dino Viscovi

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap Sannolikhetskalkyl och matematisk statistik
Enkäten är ett väletablerat redskap för både forskare och praktiker. De flesta vuxna får ofta fylla i formulär av olika slag, i de mest skiftande sammanhang. Hur utformar man då en enkät? Ett bra enkätformulär ska vara tydligt, överskådligt och enkelt att fylla i, och det får inte ta för mycket tid i anspråk. Dessutom…
Köp här

Isbn: 9789144107448

Utgivningsår: 20161108

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Allan Gut

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap Sannolikhetskalkyl och matematisk statistik
Sannolikhetsteorin börjar sin historia på 1600-talet när franska adeln spelade bort sanslösa summor på spel och dobbel. Teorin har i dag en enorm betydelse för vårt samhälle i allt från brobyggen och utbildningsplanering till V75. Sannolikhet är för många bara en krånglig och tråkig matematisk term som på sin höjd kan…
Köp här

Isbn: 9789113010724

Utgivningsår: 20020725

Utgivare: Norstedts

Mediatyp: BB

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap Sannolikhetskalkyl och matematisk statistik
Tre år sedan den senaste statistikrapporten om narkotikabrott! Statistik över lagföringsbeslut när det gäller narkotikabrott med fördelning på gärningstyp, preparat, geografisk region, ålder och kön. En tredubbling av polisens blod- och urinprovstagningar under 2000-talet gör att fler brott upptäcks! Polisens ökade…
Köp här

Isbn: 9789186027612

Utgivningsår: 20101110

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Allan Gut

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap Sannolikhetskalkyl och matematisk statistik
Vad har sudoku med konstgödsel att göra? Kan man säga vad som helst med statistik? Vilket är det högsta talet? Allt detta och lite till får man sig till livs efter ett par timmar i Allan Guts knepigt kluriga sällskap. En bok man blir smartare av. Siffror och tal, staplar, kvadrater och cirklar – överallt finns de…
Köp här

Isbn: 9789113016627

Utgivningsår: 20070417

Utgivare: Norstedts

Mediatyp: BB

av: Horst Löfgren

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Sannolikhetskalkyl och matematisk statistik Sociologi Sociologi och antropologi Sociologisk forskning och statistik
Många studerande inom olika utbildningar har svårigheter att tillgodogöra sig undervisningen i statistik och statistisk dataanalys. Ofta lär sig studerande kursinnehållet i kvantitativa analyser på ett mekaniskt sätt och utan att verkligen förstå vad de gör och varför. Detta påverkar givetvis utfallet av undervisningen…
Köp här

Isbn: 9789177738596

Utgivningsår: 20181027

Utgivare: Idmans förlag

Mediatyp: BC

av: Allan Gut

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap Sannolikhetskalkyl och matematisk statistik
Sannolikhet är för många bara en krånglig och tråkig matematisk term som på sin höjd kan användas för att klura ut hur nästa lottorad kommer att se ut, och det är ju lättare sagt än gjort. Men i själva verket är det inte särskilt krångligt, i sina grunder i alla fall, och absolut inte opraktiskt. Faktum är att vi har…
Köp här

Isbn: 9789113091082

Utgivningsår: 20180525

Utgivare: Norstedts

Mediatyp: BC