Bläddra

Mattelekar för förskola och F-klass

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Köp här

Mattelekar för förskola och F-klass

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Köp här

Barn har en inbyggd lust att leka – något som Mattelekar för förskola och F-klass tar vara på. Bokens utgångspunkt är att lära ut grundläggande matematiska ­begrepp genom att låta barnen uppleva dem fysiskt. Aktivi­teterna inbegriper hela kroppen och innehåller både rörelse och lekfulla moment.

Boken tar upp sex olika matematiska områden:

  • Kvantitativa begrepp
  • Att känna igen siffror
  • Räkning, ett/ett-förhållande och mätning
  • Enkel geometri
  • Ordningsföljd och mönster
  • Att räkna

Inom varje område får du förslag på ett stort antal övningar, sorterade från enkel till svårare nivå. Många övningar går att göra helt utan material, de övriga kräver endast enkel utrustning som oftast finns tillhands.