Bläddra

Mattelekar för förskola och F-klass

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Köp här

Mattelekar för förskola och F-klass

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Köp här

I Mattelekar för förskola och F-klass går leken hand i hand med matematiken.

I 97 olika aktiviteter får barnen med hjälp av lek, musik, ramsor och rörelser stifta bekantskap med grundläggande matematiska begrepp.

Författaren betonar sambandet mellan matte, motion och musik. Barnen får möjlighet att lära med hela kroppen och med alla sinnen. Basen i övningarna är hela tiden barns inbyggda lust att leka.

Lekarna är sorterade under sex matematiska områden: Kvantitativa begrepp, Att känna igen siffror, Räkning, ett/ett-förhållande och mätning, Enkel geometri, Ordningsföljd och mönster samt Att räkna.

Inom varje område får pedagogen förslag på ett stort antal aktiviteter, sorterade från enklare till svårare nivå. Många övningar går att göra helt utan material, de övriga kräver endast enkel utrustning som oftast finns till hands.