Bläddra

Med klimatet i tankarna. EMS-rapport 2011:1

Kategorier: Alternativa och förnybara energikällor och teknik Energiteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här

Med klimatet i tankarna. EMS-rapport 2011:1

Kategorier: Alternativa och förnybara energikällor och teknik Energiteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här
HAR UTGÅTT - GÅR INTE ATT KÖPA I TRYCKT FORM.

Klimatsmarta bilar har lång startsträcka!
Diskuterar behovet av politiska åtgärder utöver koldioxidskatter och handel med utsläppsrätter inom EU för att påskynda övergången från bränsleslukande bilar till mer klimatsmarta bilar.
Framför allt handlar det om riktade åtgärder för att sätta fart på produktion av s.k. laddhybrider, en teknik som har en lång »lärkurva».
Tar i övrigt upp behovet av samordning och bättre harmonisering inom EU när det gäller skatter på fordon och drivmedel samt vilka metoder som ska användas för att uppmuntra till minskade utsläpp, ny teknik m.m.