Bläddra

Med tillit följer bättre resultat. SOU 2019:43 Tillitsbaserad styrning och ledning i staten : Betänkande från Tillitsutredningen (Fi 2016:03)

Kategorier: Juridik Offentlig rätt Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Statlig styrning
Köp här

Med tillit följer bättre resultat. SOU 2019:43 Tillitsbaserad styrning och ledning i staten : Betänkande från Tillitsutredningen (Fi 2016:03)

Kategorier: Juridik Offentlig rätt Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Statlig styrning
Köp här
Under cirka ett års tid har Tillitsdelegationen arbetat med att stödja statliga myndigheter med att utveckla en mer tillitsbaserad styrning och ledning. I enlighet med direktivet har de genomfört projekt tillsammans med sex statliga myndigheter. Syftet har varit att utveckla verksamheten för att uppnå en mer tillitsbaserad styrning vid myndigheterna och att skapa en mer samordnad offentlig verksamhet. I uppdraget har även ingått att organisera och driva nätverk där grupper av statliga myndigheter praktiskt söker och prövar konkreta förändringar i styrningen utifrån ett tillitsperspektiv.

Särskild utredare: Christina Forsberg

Köp ditt eget exemplar och ta del av förslagen!