Bläddra

Medierätt : en handbok

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Immaterialrätt Juridik Mänskliga och medborgerliga rättigheter Särskilda rättsområden
Köp här

Medierätt : en handbok

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Immaterialrätt Juridik Mänskliga och medborgerliga rättigheter Särskilda rättsområden
Köp här
Boken tar upp de centrala rättsområdena inom mediejuridiken som yttrandefrihet, personlig integritet
och upphovsrätt. Den belyser även vissa speciella
frågeställningar i varumärkesrätten och marknadsrätten
vilka knyter an till medierätten.

Boken kan användas som studentlitteratur i medierätt på
Sveriges olika jurist- och journalistutbildningar. Den lämpar
sig även som läromedel på gymnasieutbildningar med
juridisk inriktning.

Yrkesverksamma jurister kan finna glädje i verket som en
följeslagare i de många teoretiska och praktiska frågor som
uppstår inom medierätten.

Medierätt en handbok är dessutom en perfekt handbok
för anställda på bland annat reklambyråer, tidningsredaktioner,
skivbolag, tv- och filmbolag samt bok- och musikförlag.