Bläddra

Medvandrare : vägmärken i religionspedagogiken

Kategorier: Filosofi och religion Pedagogik Pedagogisk metodik Religion och tro Religion: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap

Medvandrare : vägmärken i religionspedagogiken

Kategorier: Filosofi och religion Pedagogik Pedagogisk metodik Religion och tro Religion: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Medvandrare. Vägmärken i religionspedagogiken. En bok som i sin första form växte fram i sällskap med mina studenter vid teologiska institutionen i Lund. Efter ett antal omarbetade upplager är det nu dags för en grundlig revision och ett nytt namn. i boken Medvandrare driver jag tesen att lärande är något som sker tillsammans. I generationernas inbördes möten är alla "kunskapare" i sökandet efter handens, hjärtats och tankens kunskap. Med en sådan syn frigörs det vi så gärna kallar objekt och förvandlas till subjekt i lärandet. Subjekt med sin egen historia, sin egen kontext och sitt alldeles egna bidrag till vårt gemensamma kunskapsbygge. Medvandrare inbjuder till eftertanke inför de värderingar som blir till vägmärken i det pedagogiska arbetet. I sex kapitel inbjuds läsaren att tillsammans med författaren reflektera över svensk och internationell religionspedagogik, olika miljöer för lärande, pedagogiska grundsyner, mål och lärandeprocess och olika former av utvärdering.