Bläddra

Mer Jämställda löner : Handbok för chefer

Kategorier: Arbetsrätt Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Juridik Management och företagsledning Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden
Köp här

Mer Jämställda löner : Handbok för chefer

Kategorier: Arbetsrätt Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Juridik Management och företagsledning Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden
Köp här
Hur tar du som chef dig an utmaningen att säkerställa att lönesättningen i din organisation blir mer jämställd? - Hur gör du så att kvinnor och män får lika lön för lika och likvärdigt arbete? - Hur säkerställer du att lönesättningen inte påverkas av om medarbetaren är man eller kvinna, utan att den alltid bestäms av en tydlig lönestrategi där jämställda och jämlika löner är en självklarhet? Författarna ger dig stöd att gå från att förklara varför löneskillnaderna mellan kvinnor och män ser ut som de gör, till att i dialog med kollegor och medarbetare agera för att förändra och utveckla era processer, för att nå målet om jämställda löner. Boken utmanar dig att utveckla en lönebildning som innebär att det alltid är de skickligaste medarbetarna, oavsett om de är kvinnor eller män, som får högst lön för att de mest bidrar till att utveckla effektivitet, produktivitet och kvalitet.