Bläddra

Miljöbedömningar i miljöbalken

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Miljörätt Särskilda rättsområden

Miljöbedömningar i miljöbalken

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Miljörätt Särskilda rättsområden
Köp här
Vad ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) innehålla? Varför behövs det alternativ i en miljöbedömning? Den här boken ger dig en introduktion till vad miljöbedömning är. Den beskriver hur de olika stegen i miljöbedömningsprocessen går till och vad en miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla. Eftersom miljöbedömningen är en lagstadgad process som krävs i komplexa planerings- och prövningssituationer finns många hänvisningar till lagar i texten. Boken ger också en orientering i hur miljöbedömningar kan integreras i demokratiska processer och hur den ger en grund för att fatta informerade beslut.

Boken är avsedd som kurslitteratur vid högskolans kurser i ämnet, men vänder sig även till yrkesverksamma som en introduktion och vägledning till miljöbedömning.

Boken behandlar bland annat följande områden:

Grundläggande arbetssätt i miljöbedömningar

Strategisk miljöbedömning

Specifik miljöbedömning

Samordning mellan strategisk och specifik miljöbedömning

Olika roller i miljöbedömningar