Bläddra

Mina anställningsförmåner 2015

Kategorier: Anställningsförhållanden och fackliga organisationer Arbetsmarknadsrelationer och arbetarskydd Arbetsrätt Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Mina anställningsförmåner 2015

Kategorier: Anställningsförhållanden och fackliga organisationer Arbetsmarknadsrelationer och arbetarskydd Arbetsrätt Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Juridik Särskilda rättsområden
Köp här
En skrift som beskriver översiktligt de centrala kollektivavtalens uppbyggnad och innebörd. Den här skriften beskriver översiktligt de centrala kollektivavtalens uppbyggnad och innebörd samt redogör kortfattat för bland annat: förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare lön och olika slags ersättningar, till exempel vid övertidsarbete ledighetsförmåner vid föräldraledighet, sjukdom, semester med mera avtalsförsäkringar pensioner fackliga organisationer Vill du veta mer om de förmåner och villkor som gäller för dig som anställd i kommun, landsting eller hos arbetsgivare ansluten till arbetsgivarförbundet Pacta, kan du gå in i själva avtalen och studera vad som står där. På de flesta förvaltningar finns aktuella avtal tillgängliga. Du kan också vända dig till din närmaste chef eller till personalkontoret eller motsvarande för att få veta vad som gäller ditt arbete.