Bläddra

av: Kent Källström, Jonas Malmberg

Kategorier: Anställningsförhållanden och fackliga organisationer Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Anställningsförhållandet syftar till att ge en sammanhängande framställning över den individuella arbetsrätten, dvs. reglerna om förhållandet mellan arbetsgivaren och enskilda arbetstagare. Anställningen är ett dynamiskt rättsförhållande och den rättsliga regleringens uppgift är att hantera de intressekonflikter som …
Köp här

Isbn: 9789177370512

Utgivningsår: 20190815

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av: Lena Barrow, Jona Elings, Filippa Bergström, John Nordmark

Kategorier: Anställningsförhållanden och fackliga organisationer Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Är du less på att ta skit på jobbet? Sugen på att göra någonting åt det? Tycker du det går trögt att göra någonting i din fackklubb? Tycker du om att göra saker tillsammans med andra? Grattis, du håller i boken som är skriven just för dig. Här finns svar på stora och små frågor, så som: Hur får du med dig…
Köp här

Isbn: 9789186474676

Utgivningsår: 20151014

Utgivare: Federativs förlag

Mediatyp: BC

av: Kent Källström, Jonas Malmberg

Kategorier: Anställningsförhållanden och fackliga organisationer Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Anställningsförhållandet syftar till att ge en sammanhängande framställning över den individuella arbetsrätten, dvs. reglerna om förhållandet mellan arbetsgivaren och enskilda arbetstagare. Anställningen är ett dynamiskt rättsförhållande och den rättsliga regleringens uppgift är att hantera de intressekonflikter som …
Köp här

Isbn: 9789176789162

Utgivningsår: 20160906

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

Kategorier: Anställningsförhållanden och fackliga organisationer Arbetsrätt Juridik Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi Välfärd och bidragssystem
De flesta arbetstagare i Sverige omfattas av något av de omställningsavtal som finns på den svenska arbetsmarknaden. Omställningsavtal är en form av kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter som innebär att anställda som blir uppsagda får stöd när de ska finna en ny anställning eller annan sysselsättning. De…
Köp här

Isbn: 9789186949693

Utgivningsår: 20151001

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Anställningsförhållanden och fackliga organisationer Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Överväganden och förslag på frågor om arbetstagares skydd mot förändrade anställningsvillkor i samband med omreglering av sysselsättningsgraden (arbetstidsmåttet) vid arbetsbrist, skydd i anställningen för intermittent anställda samt om arbetstagare bör få rätt till ett arbetstidsmått som motsvarar den faktiska…
Köp här

Isbn: 9789138248966

Utgivningsår: 20190204

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Kent Källström, Jonas Malmberg, Sören Öman

Kategorier: Anställningsförhållanden och fackliga organisationer Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Denna lärobok behandlar den kollektiva arbetsrätten, dvs. den del av arbetsrätten som rör relationerna mellan arbetsmarknadens parter. En central uppgift för arbetsmarknadens parter är att hantera intressemotsättningar och konflikter om villkoren i arbetslivet. Den kollektiva arbetsrätten ger spelregler för hur sådana…
Köp här

Isbn: 9789177372035

Utgivningsår: 20220825

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789154420216

Utgivningsår: 19880218

Utgivare: Juristförlaget i Lund

Mediatyp: BB

av: Håkan Gabinus Göransson

Kategorier: Anställningsförhållanden och fackliga organisationer Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
En översiktlig redogörelse av den svenska arbetsrätten. Särskild uppmärksamhet ägnas åt praktiskt viktiga problem och åt sådana frågor som brukar stå i centrum i den arbetsrättsliga undervisningen. Boken vänder sig i första hand till dem som ska studera ämnet arbetsrätt vid olika utbildningslinjer på universitets- och…
Köp här

Isbn: 9789139205395

Utgivningsår: 20100331

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Maria Dahlberg

Kategorier: Anställningsförhållanden och fackliga organisationer Arbetsmarknadsrelationer och arbetarskydd Arbetsrätt Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Juridik Särskilda rättsområden
En skrift som beskriver översiktligt de centrala kollektivavtalens uppbyggnad och innebörd. Den här skriften beskriver översiktligt de centrala kollektivavtalens uppbyggnad och innebörd samt redogör kortfattat för bland annat: förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare lön och olika slags ersättningar, till…
Köp här

Isbn: 9789173452892

Utgivningsår: 20150701

Utgivare: SKL Kommentus

Mediatyp: BC