Bläddra

Missbruk av heroin och andra opioider

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Behandling och behandlingsmetoder Medicin och omvårdnad Missbruk och behandling

Missbruk av heroin och andra opioider

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Behandling och behandlingsmetoder Medicin och omvårdnad Missbruk och behandling
Köp här
Denna bok bygger på aktuell forskning om opioidmissbruk i dess olika former och om lösningar för personer som fastnat i ett opioidmissbruk. Utifrån forskningen besvarar vi frågor som: Varför börjar unga människor använda dessa preparat? Varför är det så svårt att sluta när man har blivit beroende av opioider? Hur ser framgångsrik behandling ut?
Under de senaste tjugo åren har olika opioidpreparat som har liknande effekter som heroin i allt större utsträckning börjat användas som berusningsmedel, främst av unga människor. Heroin har rykte om sig att vara en mycket farlig drog, vilket bekräftas av en omfattande forskning, men de nya preparaten har inte alltid samma negativa laddning. Ändå har riskerna med användningen blivit allt tydligare, exempelvis i form av dödliga överdoser.
Missbruk av heroin och andra opioider är en kunskapskälla för alla som behöver skaffa sig specialkunskaper inom området – socialarbetare, sjukvårdspersonal, anställda inom skola, fritidssektor, polis, tull och kriminalvård. En annan viktig målgrupp är anhöriga till personer som har en problematisk opioidanvändning, som vill öka sina kunskaper om opioider för att på ett bättre sätt hjälpa sina nära. Även den som själv använder opioider hoppas vi ska kunna dra nytta av boken, i förståelsen av de risker som användningen medför och i valet av vårdalternativ.