Bläddra

av:Stefan Sandström

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Behandling och behandlingsmetoder Medicin och omvårdnad Missbruk och behandling Olycksfalls- och katastrofmedicin Trauma och chock
Boken Missbruk, trauma och samsjuklighet redogör för att trauma är en av de viktigaste bakgrundsfaktorerna vid alkohol- och drogmissbruk. Därför bör traumabehandling vara självklart vid all behandling av missbruk. Budskapet är att missbruksproblematik är en komplex väv av samsjuklighet. För att framgångsrikt bemöta och…
Köp här

Isbn: 9789177411246

Utgivningsår:20190128

Utgivare: Gothia Kompetens

Mediatyp: BC

av:Viktor Månsson, Anders Nilsson

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Behandling och behandlingsmetoder Hälsa, sjukdom och missbruk: sociala aspekter Klinisk psykologi Kognitiv beteendeterapi, KBT Medicin och omvårdnad Missbruk och behandling Psykoterapi Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Hur blir en person beroende av spel om pengar? Och hur kan problemen behandlas? Spelproblem drabbar årligen tiotusentals svenskar och kan leda till mycket allvarliga konsekvenser för både drabbade och närstående vad gäller ekonomi, hälsa och relationer. Från att tidigare ha setts som en privat fråga om moral är…
Köp här

Isbn: 9789144160153

Utgivningsår:20221116

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Peter Wirbing, LIria Ortiz

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Behandling och behandlingsmetoder Hälsa, sjukdom och missbruk: sociala aspekter Medicin och omvårdnad Missbruk och behandling Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Socialt arbete Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Socialsekreterare, kuratorer och andra socialarbetare möter ofta människor som har svåra eller begynnande problem med alkohol och narkotika. Dessa yrkeskårer har unika möjligheter att fånga upp riskbruk och göra tidiga insatser. Boken ger en gedigen introduktion till modern beroendelära. Den är praktiskt inriktad och…
Köp här

Isbn: 9789177411376

Utgivningsår:20181105

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

av:Martina Johansson

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Behandling och behandlingsmetoder Medicin och omvårdnad Missbruk och behandling
Socker- och matberoende är inte klassat som en riktig sjukdom i dag, trots att beteendemönster är identiskt med vilken annan missbrukares som helst. Övervikt och fetma, hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes typ 2, metabolt syndrom, cancer och andra metabola sjukdomar har ofta sin grund i ett matberoende som inte har gått…
Utgått

Isbn: 9789163611445

Utgivningsår:20151130

Utgivare: Pagina Förlag

Mediatyp: BC

av:Liria Ortiz

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Behandling och behandlingsmetoder Klinisk psykologi Kognitiv beteendeterapi, KBT Medicin och omvårdnad Missbruk och behandling Psykoterapi
Till spelfriheten! är en manual som används vid behandling av spelberoende, individuellt eller i grupp, i strukturerad form utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT). Manualen har provats i en randomiserad kontrollerad studie i öppenvården och resultatet hittar du här: https://doi.org/10.1080/16506070903190245 Manualen…
Köp här

Isbn: 9789177398219

Utgivningsår:20180831

Utgivare: Type and Tell

Mediatyp: BC

av:Bengt Svensson, Petter Karlsson

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Behandling och behandlingsmetoder Medicin och omvårdnad Missbruk och behandling
Denna bok bygger på aktuell forskning om opioidmissbruk i dess olika former och om lösningar för personer som fastnat i ett opioidmissbruk. Utifrån forskningen besvarar vi frågor som: Varför börjar unga människor använda dessa preparat? Varför är det så svårt att sluta när man har blivit beroende av opioider? Hur ser…
Köp här

Isbn: 9789144122090

Utgivningsår:20181022

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Anders Hammarberg, Sara Wallhed Finn

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Behandling och behandlingsmetoder Hälsa, sjukdom och missbruk: sociala aspekter Medicin och omvårdnad Missbruk och behandling Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Trots att det i över 50 år varit känt att alkoholberoende personer kan återgå till kontrollerat drickande är detta okänt för många, både bland folk i allmänhet men också bland kliniker. Inom vården erbjuds i liten utsträckning behandlingsmetoder för att stödja denna målsättning. Många alkoholberoende personer önskar…
Köp här

Isbn: 9789144097305

Utgivningsår:20150313

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Thomas Ristrand

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Behandling och behandlingsmetoder Medicin och omvårdnad Missbruk och behandling
  Thomas beskriver på ett nära och naket sätt sin familjs dysfunktionella beteende och hur det senare i livet kom att ta sig i uttryck av ett sexmissbruk.I sin resa att få kontakt med det svikna barnet i sig får vi läsa korrespondens mellan den vuxna och den lilla Thomas.Det här är en självbiografi som tydliggör vad så…
Köp här

Isbn: 9789174652260

Utgivningsår:20110613

Utgivare: Books on Demand

Mediatyp: BC

av:Terence T. Gorski, Marlene Miller

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Behandling och behandlingsmetoder Medicin och omvårdnad Missbruk och behandling
Att sluta dricka är ingen konst för en alkoholist – det har han gjort många gånger. Problemet är att lära sig att leva nykter. Återfallet är inte en plötslig händelse. Vägen dit är kantad av varningssignaler. Återfallet börjar inte med att han häller upp det första glaset eller tar den första tabletten. Det är…
Köp här

Isbn: 9789151941592

Utgivningsår:20220320

Utgivare: Bokförlaget Robert Larson AB

Mediatyp: BC

av:Tobias Eriksson

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Behandling och behandlingsmetoder Medicin och omvårdnad Missbruk och behandling
Beroendemedicinsk handbok innehåller egentligen åtta kliniska handböcker som avhandlar praktisk beroendemedicin. Förutom att ge läsaren en allmän orientering om olika beroendetillstånd ligger fokus på den kliniska handläggningen. Grundtanken är att vara ett beslutsstöd i vardagen för läkare, sjuksköterskor och andra…
Köp här

Isbn: 9789163946530

Utgivningsår:20180316

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

av:Craig Nakken

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Behandling och behandlingsmetoder Hälsa, relationer och personlig utveckling Medicin och omvårdnad Missbruk och behandling Populärpsykologi och personlig utveckling Självhjälp och praktiska råd
När Craig Nakken, själv en tillfrisknande narkoman, blev drogfri mötte han vad han trodde var ondskan inom sig. Men så småningom hittade han sin egen moraliska kompass och använde Tolvstegsprogrammet som sin guide. I denna bok ger läsaren en modell och verktygen för att fatta goda och bra livsbeslut. Modellen och…
Köp här

Isbn: 9789163929601

Utgivningsår:20170323

Utgivare: Pedagogkonsult

Mediatyp: BC

av:Sven Wåhlin

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Behandling och behandlingsmetoder Medicin och omvårdnad Missbruk och behandling
Cirka en miljon svenskar har ett riskbruk, skadligt bruk eller ett beroende av alkohol. De allra flesta har aldrig sökt vård och har inga sociala eller psykiska problem. Men kanske har alkohol ändå betydelse för hälsan, nu eller på sikt?Boken vill förmedla hur vi väcker frågan på ett patientcentrerat sätt när en person…
Köp här

Isbn: 9789144104539

Utgivningsår:20150427

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Weddig Runquist

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Behandling och behandlingsmetoder Medicin och omvårdnad Missbruk och behandling
Årligen tvångsomhändertas hundratals vuxna enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Hur motiverar socialsekreterarna att de har initierat sådan tvångsvård? Hur uppfattar klienterna själva tvångsomhändertagandet och förändras deras uppfattning över tid? Vilka insatser planeras och genomförs efter…
Köp här

Isbn: 9789197903967

Utgivningsår:20121101

Utgivare: Égalité

Mediatyp: BC

av:Bengt Sternebring

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Behandling och behandlingsmetoder Medicin och omvårdnad Missbruk och behandling
Alkoholens roll i olika sociala sammanhang och umgängesformer är många gånger självklar och ifrågasätts sällan. Vi tar ofta ett glas vin till fredagsmiddagen, en nubbe till sillen på midsommar, en öl med arbetskamraterna efter jobbet… Men när och hur utvecklas en icke-skadlig alkoholkonsumtion till missbruk eller…
Köp här

Isbn: 9789147099634

Utgivningsår:20120110

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Lennart Bergström

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Behandling och behandlingsmetoder Medicin och omvårdnad Missbruk och behandling
”Att kunna diagnostisera en dödlig sjukdom, kan det vara värt något idag?” ”Man måste veta vad man tänker göra innan man gör det. Annars vet man efteråt inte vad man gjort.” ”I mörkret är alla katter grå!” Man kan inte stå passiv och se på när människor insjuknar, lider och dör i ett…
Köp här

Isbn: 9789197599948

Utgivningsår:20100510

Utgivare: Bergströms Kunskapsföretag

Mediatyp: BC

av:Björn Johnson

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Behandling och behandlingsmetoder Medicin och omvårdnad Missbruk och behandling Samhälle och samhällsvetenskap Socialt arbete Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Personer med missbruk eller beroende av narkotika behöver få tillgång till både läkemedelsbehandling och psykosocial behandling. Psykosocialt stöd kan göra det lättare att hitta en väg ut ur missbruket eller beroendet. ​Hälso- och sjukvården ansvarar för diagnos och medicinska insatser till personer med missbruk och…
Köp här

Isbn: 9789171042484

Utgivningsår:20180305

Utgivare: Malmö högskola

Mediatyp: BC

av:Bertil Björkqvist

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Behandling och behandlingsmetoder Medicin och omvårdnad Missbruk och behandling
Jag har inte skrivit den här boken för att klanka ner på missbrukarvården, inte heller behandlare inom vården. Jag vet att många engagerade och intresserade personer arbetar med bästa avsikter. Tyvärr saknas ofta rätt kunskap och det kan dessvärre innebära att den hjälpsökande rentav kan må sämre efter dessa…
Utgått

Isbn: 9789187481444

Utgivningsår:20150820

Utgivare: B4PRESS

Mediatyp: BC

av:Sven-Eric Alborn, Kristina Berglund, Karin Boson, Arne Gerdner

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Behandling och behandlingsmetoder Hälsa, sjukdom och missbruk: sociala aspekter Medicin och omvårdnad Missbruk och behandling Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Alkohol- och narkotikaproblem är vanligt förekommande i vårt samhälle. Både de personer som har ett beroende och deras anhöriga drabbas, vilket är viktigt att beakta när samhället erbjuder vård, stöd och behandling. Välja väg är en kliniskt orienterad bok med omfattande forskningsbas som beskriver ett bra…
Köp här

Isbn: 9789144136332

Utgivningsår:20230105

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Torkel Richert

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: ungdomar Andra medicinska specialiteter Behandling och behandlingsmetoder Medicin och omvårdnad Missbruk och behandling Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Föreliggande rapport beskriver ett trestadsprojekt kring öppenvård för unga med missbruk i Stockholm, Göteborg och Malmö. Projektet har sin upprinnelse i att flera nya specialiserade öppenvårdsmottagningar för unga med missbruk startats under början av 2000 talet. Det övergripande syftet med projektet har varit att…
Köp här

Isbn: 9789171044167

Utgivningsår:20180305

Utgivare: Malmö högskola

Mediatyp: BC

av:Johan Kakko

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Behandling och behandlingsmetoder Medicin och omvårdnad Missbruk och behandling
Heroinberoende förklarar mekanismerna bakom heroinberoende och hur en framgångsrik behandling kan se ut. Vi vet att heroinberoende leder till en medicinsk störning som rubbar hjärnans stressreglering, en störning som kan behandlas effektivt med underhållsbehandling. Här redovisas hur denna behandling med fördel kan…
Köp här

Isbn: 9789147099283

Utgivningsår:20110117

Utgivare: Liber

Mediatyp: BB

av: Crosson Denise D & Motz Mike

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Behandling och behandlingsmetoder Medicin och omvårdnad Missbruk och behandling
The perfect companion for Mommy’s Gone to Treatment, this book addresses the difficulties children may have when a parent returns home from treatment as the whole family learns to adjust to a new way of life. Addiction is a devastating disease not only to the person who suffers from it, but also to family…
Köp här

Isbn: 9780979986949

Utgivningsår:20090201

Utgivare: Central Recovery Press LLC

Mediatyp: BC

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Behandling och behandlingsmetoder Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Medicin och omvårdnad Missbruk och behandling Personliga berättelser
När maneter stiger mot vattenytan i havet så är de en majestätisk, nästan overkligt vacker syn. När människor är trygga och hittat sin bärkraft så lyfter deras idéer, drömmar och framtidsprojekt mot ljuset och vattenytan, precis på det sättet. Hlins hus är en privat öppenvårdsverksamhet i Örebro för kvinnor med…
Köp här

Isbn: 9789188883773

Utgivningsår:20181105

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

av:Åsa Magnusson, Mona Göransson

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Att hantera drog- och alkoholmissbruk Att hantera personliga problem Behandling och behandlingsmetoder Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Kvinnors hälsa Medicin och omvårdnad Missbruk och behandling Populärmedicin och hälsa
Alkoholen har sina fördelar men väger nackdelarna över? Boken Kvinnor och alkohol ger råd om hur vi samtalar med människor om deras livssituation och hur de väljer att hantera sin hälsa. Boken ger en grundläggande kunskap om alkoholens negativa effekter på hälsan både fysisk och psykiskt. Oavsett vilken specialitet man…
Köp här

Isbn: 9789147099733

Utgivningsår:20120326

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Stefan Sandström

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Behandling och behandlingsmetoder Hälsa, sjukdom och missbruk: sociala aspekter Medicin och omvårdnad Missbruk och behandling Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Beroende av spel om pengar – hasardspelsyndrom – är ett svårt och omfattande problem som får allvarliga konsekvenser ekonomiskt, socialt, yrkesmässigt och i nära relationer. Boken Spelmissbruk av leg. psykolog Stefan Sandström ger en bred kunskapsbas om fenomenet spelberoende…
Köp här

Isbn: 9789177414278

Utgivningsår:20240116

Utgivare: Gothia Kompetens AB

Mediatyp: BC

av:Lars Ulfvensjö

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Behandling och behandlingsmetoder Medicin och omvårdnad Missbruk och behandling Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Hlins hus och Brokks hus är öppenvårdsverksamheter i Örebro för kvinnor respektive män med beroendeproblematik vad gäller alkohol och andra droger. Från den nordiska mytologin har våra verksamheter fått sina namn: Hlin var tjänstekvinna till Odens hustru, Frigg. Hlin sägs också ha varit människornas beskyddare. Dvärgen…
Köp här

Isbn: 9789189137202

Utgivningsår:20200303

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789163366949

Utgivningsår:20100510

Utgivare: SiS Runnagården

Mediatyp: BC

av:Gunnar Bergström

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Behandling och behandlingsmetoder Brottslighet och kriminologi Hälsa, sjukdom och missbruk: sociala aspekter Medicin och omvårdnad Missbruk och behandling Narkotikahandel Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Sverige har i många år bedrivit det som kallas en restriktiv narkotikapolitik. Detta innebär bland annat att all befattning med narkotika är olaglig, även själva bruket av droger. Nu ifrågasätts den politiken. Man pekar på Sveriges höga antal dödsfall bland missbrukarna. Den svenska linjen sägs vara orsak till dessa…
Köp här

Isbn: 9789189137851

Utgivningsår:20200325

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

av:Martha Gurmu

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Arbetsrätt Behandling och behandlingsmetoder Juridik Medicin och omvårdnad Missbruk och behandling Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Rehabilitering Särskilda rättsområden
En lyckad rehabilitering innebär att en arbetstagare kan återgå till sitt arbete. För att nå dit ställs krav på såväl arbetsgivaren som arbetstagaren. I den här boken, som särskilt fokuserar på rehabilitering och missbruk, finner läsaren inspiration, verktyg och vägledning för att uppnå detta, samt vilka lagar och…
Köp här

Isbn: 9789144155760

Utgivningsår:20210927

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Behandling och behandlingsmetoder Juridik Medicin och omvårdnad Missbruk och behandling Särskilda rättsområden
Spelproblem är ett folkhälsoproblem i Sverige, och drygt två procent av den vuxna befolkningen är problemspelare. Den här Ds:n tar upp förebyggande arbete, stöd och behandling samt forskning och uppföljning.
Köp här

Isbn: 9789138243602

Utgivningsår:20151021

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:Veronica Milos Nymberg

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Behandling och behandlingsmetoder Medicin och omvårdnad Missbruk och behandling
“Treat with respect the power you have to form an opinion. By it alone can the helmsman within you avoid forming opinions that are at variance with nature and with the constitution of a reasonable being. From it you may look to attain circumspection, good relations with your fellow-men, and conformity with the will of…
Köp här

Isbn: 9789176190166

Utgivningsår:20141022

Utgivare: Media-Tryck

Mediatyp: BB

av:Liria Ortiz, Peter Wirbing

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Behandling och behandlingsmetoder Klinisk psykologi Kognitiv beteendeterapi, KBT Medicin och omvårdnad Missbruk och behandling Psykoterapi
Det här är en bok för dig som vill använda metoden återfallsprevention vid skadligt bruk och beroende av alkohol och narkotika. Boken består av fem delar. I den första delen beskrivs bakgrunden och teorierna som ligger till grund för metoden. I den andra delen presenteras en manual i tio lektioner tillsammans med ett…
Köp här

Isbn: 9789144153124

Utgivningsår:20220412

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Liria Ortiz

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Behandling och behandlingsmetoder Klinisk psykologi Kognitiv beteendeterapi, KBT Medicin och omvårdnad Missbruk och behandling Psykoterapi
Många personer i Sverige har idag ekonomiska, sociala och personliga problem på grund av sitt spelande, och många har så svåra problem att de kan betraktas lida av hasardspelsyndrom. Både spelare och anhöriga drabbas allvarligt. Problemspelandet kan betraktas som ett folkhälsoproblem. Övningarna i detta arbetsmaterial…
Köp här

Isbn: 9789176833667

Utgivningsår:20180831

Utgivare: Type and Tell

Mediatyp: BC