Bläddra

Mix and Match Hörförståelsehäfte levels 1-3

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

Mix and Match Hörförståelsehäfte levels 1-3

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här
Hör- och läsförståelse på tre nivåer!
Mix and Match är ett fristående träningsmaterial som tränar läs- och hörförståelse på engelska, och som hjälper dig att individualisera och diagnostisera.

Läs mer
Materialet medger flexibel användning under flera skolår. Serien består av fyra häften samt ett nedladdningsbart ljud, med elevnära innehåll och lätträttade övningar. Till häftet Listening Comprehension används det nedladdningsbara lärarljudet. Texterna till hörövningarna (hörmanus) finns som pdf-fil att hämta hem utan kostnad på liber.se.
Materialet har tre svårighetsgrader, levels 1-3. Den strukturerade träningen ger dina elever en god grund att stå på och du kan enkelt följa deras kunskapsutveckling.
Mix and Match kan användas som:
- förberedelse inför de nationella proven i skolår 6
- kontinuerligt inslag i helklass eller grupp
- färdighetsträning vid åtgärdsprogram
- hjälpmedel vid individualiserad undervisning
Mix and Match har ett roligt och spännande innehåll som motiverar eleverna och låter dem utveckla strategier för språkinlärning, samtidigt som de repeterar och befäster sitt ordförråd.
Det fungerar utmärkt för självständigt arbete, och eleverna rättar själva med hjälp av ett löstagbart facit. En resultatsammanställning i slutet av varje häfte ger dig en god bild av elevernas färdigheter.