Bläddra

Modernare byggregler : förutsägbart, flexibelt och förenklat. SOU 2019:68 : Slutbetänkande från Kommittén för modernare byggregler (Fi N 2017:05)

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden Teknik- och byggnadsrätt
Köp här

Modernare byggregler : förutsägbart, flexibelt och förenklat. SOU 2019:68 : Slutbetänkande från Kommittén för modernare byggregler (Fi N 2017:05)

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden Teknik- och byggnadsrätt
Köp här

Det övergripande målet för samtliga av utredningens förslag är modernare byggregler med fokus på att regelverket och dess tillämpning ska vara förutsägbart,
flexibilitet och förenklat.