Bläddra

Möjligheter till lärande : andraspråksdidaktik i ett kritiskt perspektiv

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap

Möjligheter till lärande : andraspråksdidaktik i ett kritiskt perspektiv

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Den här antologin innehåller artiklar av forskare, verksamma lärare och skolledare som medverkade vid konferensen Symposium 2022 Möjligheter till lärande – andraspråksdidaktik i ett kritiskt perspektiv. Författarna diskuterar såväl elevers möjligheter till lärande som lärares handlingsutrymme. Det kritiska perspektivet berörs i dubbel bemärkelse, dels i fråga om makt, identitet och delaktighet, dels i ett utforskande av undervisning och de förutsättningar som finns.

Boken vänder sig till lärare, lärarstudenter, skolledare och beslutsfattare med engagemang i att utveckla undervisning och skapa goda förutsättningar för flerspråkiga elever.

Om författarna
Redaktörer är Kristina Aldén och Mikael Olofsson som båda arbetar på Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid Stockholms universitet.