Bläddra

Möte med matte E Facit

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Köp här

Möte med matte E Facit

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Köp här
Elevens tänkande i centrum
Möte med matte 20 hundra är väl förankrad i både kursplan och modern matematikdidaktik.

Läs mer
Seriens struktur
Möte med matte bygger inte på färdiga regler och recept. Uppgifterna är istället utformade så att inlärningen blir en aktiv process där eleverna själva får upptäcka sambanden och stärka sin taluppfattning. I Möte med matte kan alla elever arbeta med samma bok. Men arbetet kan lätt individanpassas. I varje terminsbok finns fyra kapitel och två temaavsnitt. Temaavsnitten ger omväxling och fördjupade kunskaper.
Varje kapitel består av fyra delar:
1. En gemensam del som bygger upp grundläggande kunskaper.
2. En mittdiagnos gör brister synliga och hjälper elever att välja kanal.
3. Kanal 1 är för elever som behöver reparera kunskapsbrister.
4. Kanal 2 är för elever som kan gå vidare och behöver nya utmaningar.
Minihandledning och pärm
I seriens sex minihandledningar finns varje sida av läroboken avbildad med tips och kommentarer i marginalen.
Till Möte med matte finns tre lärarpärmar, en för varje skolår. Här hittar du målbeskrivningar till varje kapitel, mängder av kopieringsunderlag med olika svårighetsgrad och färdiga prov på olika nivåer.
Lärobok A-D finns inlästa hos Inläsningstjänst.

Om författarna
Lennart Skoogh, projektledare för Möte med matte, folkskollärare, adjunkt, erfaren fortbildare och har arbetat på alla stadier i grundskolan och i gymnasieskolan.
Ronny Ahlström är speciallärare och adjunkt på grundskolans högstadium i Laholm.
Jan-Olof Björlin är adjunkt på komvux i Borås och ingenjör.
Lena Torbjörnson är tidigare adjunkt på grundskolans högstadium, ämnesexpert på Stockholms skolförvaltning och numera förlagsredaktör.