Bläddra

Motiverande samtal i arbete med ätstörningar

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Ätstörningar och behandling Behandling och behandlingsmetoder Medicin och omvårdnad

Motiverande samtal i arbete med ätstörningar

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Ätstörningar och behandling Behandling och behandlingsmetoder Medicin och omvårdnad
Köp här

Det finns lovande resultat om att MI, motiverande samtal, förstärker behandling vid ätstörningar när den används som samtalsmetod och adderas till annan intervention. Likaså innan behandling – för att motivera till att delta i den. Den här boken ger redskap som många troligtvis har saknat i sitt arbete med att motivera patienter. 

I boken Motiverande samtal i arbete med ätstörningar får läsaren konkreta samtalsverktyg för att motivera till förändring, utforska ambivalensen och hantera motstånd. Den pedagogiska modell som tillämpas är korta teoretiska introduktioner som exemplifieras med konkreta exempel, bland annat dialoger som visar hur motiverande samtal om ätstörningar kan förstås och användas.

Boken vänder sig till alla som professionellt vill arbeta praktiskt med motivation till förändring i möten med patienter med ätstörningar inom både sluten och öppen vård.

Författaren Liria Ortiz är leg. psykolog, leg. psykoterapeut och handledare, specialist i klinisk psykologi, utbildningskonsult, föreläsare och författare, hon utbildar och handleder i MI och är medlem av nätverket MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers). Hon svarar på läsarens frågor i Insidan på tidningen Dagens Nyheter och på Psykologiguiden som tillhör Psykologförbundet.

Sagt om boken
”Motiverande samtal består dels av ett förhållningssätt som innebär samarbete, acceptans, välvilja och framkallande av motivation, dels av kommunikation som verktyg. Efter korta teoretiska avsnitt omfattas boken av dialoger för att exemplifiera samtalsmetodens tillämpning. På ett förtjänstfullt sätt lyfter författaren fram metodens styrka med öppna frågor och reflektioner. Boken vänder sig till professionella, som kan ha stor nytta av metoden i sitt arbete med dessa patienter.”
Margareta Fridstjerna, BTJ häftepos 14123244