Bläddra

Myndighetsutövning vid rättshaveristiskt beteende

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Interpersonal communication & skills Juridik Lagar som gäller offentligt anställda Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Socialpsykologi och gruppsykologi
Utgått

Myndighetsutövning vid rättshaveristiskt beteende

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Interpersonal communication & skills Juridik Lagar som gäller offentligt anställda Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Socialpsykologi och gruppsykologi
Utgått

Myndighetsutövning vid rättshaveristiskt beteende

En liten grupp människor ställer frågor och krav som slukar tid och engagemang från myndigheter, kommuner och offentlig förvaltning. Anställda som möter dessa personer känner sig ofta pressade och oroade för att göra fel, vilket kan leda till ett godtycklig bemötande. För att undvika det är ökad kunskap om lagar och regelverk centralt, men även att ha förståelse för vad som framkallar det egna obehaget.

Det här är en bok som bygger på verkliga fall och ger konkret vägledning i de svårlösta situationer som ofta uppstår mellan offentligt anställda och personer med ett rättshaveristiskt beteende.

Exempel på frågor som tas upp är:

  • Vilka krav ställs på myndigheten eller kommunen?

  • Vid vilka situationer ökar risken för fel?

  • Vem bör svara på de komplexa frågor som gäller allmänna handlingar?

Förord

Boken inleds med ett fylligt förord som introducerar begreppet rättshaveristiskt beteende. Det är skrivet av Jakob Carlander är leg. psykoterapeut och Andreas Wedeen (f.d. Svensson) är leg. Psykolog,, författare till boken Möta människor med rättshaveristiskt beteende (7741-094-2).