Bläddra

av:Annika Rejmer, Stefan Zetterström, Sverker Scheutz, Therése Fridström Montoya

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Lagar som gäller offentligt anställda Särskilda rättsområden Social trygghet och välfärd: juridik Socialrätt
Det är många fler än jurister som tillämpar lagar i sitt arbete och därför behöver veta hur det ska göras. Denna bok ger en introduktion till juridisk metod, lagstiftningens systematik, olika typer av normer och hur statens, regionernas och kommunernas verksamheter…
Köp här

Isbn: 9789139023258

Utgivningsår:20201116

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Annika Rejmer, Stefan Zetterström, Sverker Scheutz, Therése Fridström Montoya

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Lagar som gäller offentligt anställda Särskilda rättsområden Social trygghet och välfärd: juridik Socialrätt
Det är många fler än jurister som tillämpar lagar i sitt arbete och därför behöver veta hur det ska göras. Denna bok ger en introduktion till juridisk metod, lagstiftningens systematik, olika typer av normer och hur statens, landstingens och kommunernas verksamheter styrs. Juridisk metodbok för socialarbetare och…
Köp här

Isbn: 9789139114895

Utgivningsår:20190718

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Branislav Nikolic

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Lagar som gäller offentligt anställda Särskilda rättsområden
Att minst en svensk kommunal chef i veckan blir utköpt för att politikerna är missnöjda med samarbetet eller att statliga myndigheter lägger hundratals miljoner kronor på utköp, trots uppmaningar om att vara restriktiva, är givetvis något som är mycket upprörande för varje skattebetalare. Boken riktar sig i första…
Köp här

Isbn: 9789180270939

Utgivningsår:20221130

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Lagar som gäller offentligt anställda Särskilda rättsområden
Regelverket för statlig anställning! Innehåller författningar om främst statliga anställnings- och arbetsvillkor som inte är reglerade i kollektivavtal.
Köp här

Isbn: 9789138327562

Utgivningsår:20200327

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Andreas Wedeen, Jakob Carlander

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Interpersonal communication & skills Juridik Lagar som gäller offentligt anställda Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Socialpsykologi och gruppsykologi
En praktisk handbok i bemötande av människor med rättshaveristiskt beteende av Jakob Carlander och Andreas Wedeen, författare till storsäljaren Möta människor med rättshaveristiskt beteende. Juridiskt påstridiga människor träffar vi alla på ibland, men det…
Köp här

Isbn: 9789177412908

Utgivningsår:20220101

Utgivare: Gothia Kompetens AB

Mediatyp: BC

av:Niklas Gustafsson, Per Lindqvist

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Interpersonal communication & skills Juridik Lagar som gäller offentligt anställda Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Socialpsykologi och gruppsykologi
Myndighetsutövning vid rättshaveristiskt beteende En liten grupp människor ställer frågor och krav som slukar tid och engagemang från myndigheter, kommuner och offentlig förvaltning. Anställda som möter dessa personer känner sig ofta pressade och oroade för att göra fel, vilket kan leda till ett godtycklig bemötande.…
Utgått

Isbn: 9789177410973

Utgivningsår:20190502

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

av:Annika Rejmer, Stefan Zetterström, Sverker Scheutz, Therése Fridström Montoya

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Lagar som gäller offentligt anställda Särskilda rättsområden Social trygghet och välfärd: juridik Socialrätt
Det är många fler än jurister som tillämpar lagar i sitt arbete och därför behöver veta hur det ska göras. Detta verk ger en introduktion till juridisk metod, lagstiftningens systematik, olika typer av normer och hur statens, regionernas och kommunernas verksamheter…
Utgått

Isbn: 9789139025702

Utgivningsår:20220207

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Jakob Carlander, Andreas Wedeen

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Interpersonal communication & skills Juridik Lagar som gäller offentligt anställda Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Socialpsykologi och gruppsykologi
Denna praktiska handbok ger kunskap och redskap för att bemöta människor med rättshaveristiskt beteende. Det här är den tredje och omarbetade upplagan. Människor med ett rättshaveristiskt beteende är ett stort men ofta förbisett samhällsproblem. De slukar massor av tid, framför allt inom offentlig sektor, och blir i…
Köp här

Isbn: 9789177410942

Utgivningsår:20180807

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Lagar som gäller offentligt anställda Särskilda rättsområden
Arbetsgivarverket har sedan 1969 gett ut en författningssamling för statliga arbetsgivare. Sedan år 2009 går publikationen under namnet Författningar för statliga arbetsgivare, med underrubriken I urval av Arbetsgivarverket. Som framgår av namnet så är det ett urval som vi har gjort, meningen är att författningarna ska…
Köp här

Isbn: 9789172238442

Utgivningsår:20210302

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789139025672

Utgivningsår:20230112

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Kristina Ahlström

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Lagar som gäller offentligt anställda Särskilda rättsområden
Anställning vid en statlig myndighet är en praktisk och informativ redovisning av de regler som gäller för kompetensförsörjning vid statliga myndigheter. I dag kan kompetensförsörjningen ske genom både anställningsbeslut och arbetsledningsbeslut. Besluten följer olika regelverk och har delvis olika konsekvenser. I…
Köp här

Isbn: 9789139116653

Utgivningsår:20181221

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Arbetsrätt Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Lagar som gäller offentligt anställda Primära rättskällor Särskilda rättsområden
Boken innehåller författningar om främst statliga anställnings- och arbetsvillkor som inte är reglerade i kollektivavtal, t.ex: MBL – medbestämmandelagen LAS – lagen om anställningsskydd LOA – lagen om offentlig anställning OSL – offentlighets- och sekretesslagen FL –…
Köp här

Isbn: 9789172236394

Utgivningsår:20160310

Utgivare: Arbetsgivarverket

Mediatyp: BC

av:Ylva Ehrnrooth

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Lagar som gäller offentligt anställda Särskilda rättsområden
Trots att de statliga uppdragen ser väldigt olika ut är grundreglerna som styr Sveriges 350 myndigheter desamma. Statlig tjänsteman är en praktisk introduktion till dessa gemensamma regler. Boken beskriver hur statliga myndigheter fungerar och vad en statstjänsteman bör känna till om…
Köp här

Isbn: 9789139023722

Utgivningsår:20220913

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Annika Rejmer, Stefan Zetterström, Sverker Scheutz, Therése Fridström Montoya

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Lagar som gäller offentligt anställda Särskilda rättsområden Social trygghet och välfärd: juridik Socialrätt
Det är många fler än jurister som tillämpar lagar i sitt arbete och därför behöver veta hur det ska göras. Denna bok ger en introduktion till juridisk metod, lagstiftningens systematik, olika typer av normer och hur statens, regionernas och kommunernas verksamheter…
Köp här

Isbn: 9789139027409

Utgivningsår:20230126

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Arbetsgivarverket

Kategorier: Arbetsrätt Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Lagar som gäller offentligt anställda Särskilda rättsområden
Regelverket för statlig anställning! Innehåller författningar om främst statliga anställnings- och arbetsvillkor som inte är reglerade i kollektivavtal. Förutom ändringar i befintliga författningar, har den nya säkerhetsskyddslagen med förordning, som trädde i kraft den 1 april 2019 tagits med. Anledningen till detta är…
Köp här

Isbn: 9789138327463

Utgivningsår:20190411

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Arbetsgivarverket

Kategorier: Arbetsrätt Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Lagar som gäller offentligt anställda Särskilda rättsområden
Ny utgåva utkommer i april! Regelverket för statlig anställning! Innehåller författningar om främst statliga anställnings- och arbetsvillkor som inte är reglerade i kollektivavtal.
Köp här

Isbn: 9789138327319

Utgivningsår:20180326

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Ylva Ehrnrooth

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Lagar som gäller offentligt anställda Särskilda rättsområden
Trots att de statliga uppdragen ser väldigt olika ut är grundreglerna som styr Sveriges 350 myndigheter desamma. Statlig tjänsteman är en praktisk introduktion till dessa gemensamma regler. Boken beskriver hur statliga myndigheter fungerar och vad en statstjänsteman bör känna till om sina rättigheter och skyldigheter.…
Köp här

Isbn: 9789139116110

Utgivningsår:20170830

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC