Bläddra

av: Annika Rejmer, Stefan Zetterström, Sverker Scheutz, Therése Fridström Montoya

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Lagar som gäller offentligt anställda Särskilda rättsområden Social trygghet och välfärd: juridik Socialrätt
Det är många fler än jurister som tillämpar lagar i sitt arbete och därför behöver veta hur det ska göras. Denna bok ger en introduktion till juridisk metod, lagstiftningens systematik, olika typer av normer och hur statens, regionernas och kommunernas verksamheter…
Köp här

Isbn: 9789139023258

Utgivningsår: 20201116

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Annika Rejmer, Stefan Zetterström, Sverker Scheutz, Therése Fridström Montoya

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Lagar som gäller offentligt anställda Särskilda rättsområden Social trygghet och välfärd: juridik Socialrätt
Det är många fler än jurister som tillämpar lagar i sitt arbete och därför behöver veta hur det ska göras. Denna bok ger en introduktion till juridisk metod, lagstiftningens systematik, olika typer av normer och hur statens, landstingens och kommunernas verksamheter styrs. Juridisk metodbok – för socialarbetare och…
Köp här

Isbn: 9789139114895

Utgivningsår: 20190718

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Lagar som gäller offentligt anställda Särskilda rättsområden
Regelverket för statlig anställning! Innehåller författningar om främst statliga anställnings- och arbetsvillkor som inte är reglerade i kollektivavtal.
Köp här

Isbn: 9789138327562

Utgivningsår: 20200327

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Lagar som gäller offentligt anställda Särskilda rättsområden
Arbetsgivarverket har sedan 1969 gett ut en författningssamling för statliga arbetsgivare. Sedan år 2009 går publikationen under namnet Författningar för statliga arbetsgivare, med underrubriken I urval av Arbetsgivarverket. Som framgår av namnet så är det ett urval som vi har gjort, meningen är att författningarna ska…
Köp här

Isbn: 9789172238442

Utgivningsår: 20210302

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av: Arbetsgivarverket

Kategorier: Arbetsrätt Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Lagar som gäller offentligt anställda Särskilda rättsområden
Ny utgåva utkommer i april! Regelverket för statlig anställning! Innehåller författningar om främst statliga anställnings- och arbetsvillkor som inte är reglerade i kollektivavtal.
Köp här

Isbn: 9789138327319

Utgivningsår: 20180326

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Kristina Ahlström

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Lagar som gäller offentligt anställda Särskilda rättsområden
Anställning vid en statlig myndighet är en praktisk och informativ redovisning av de regler som gäller för kompetensförsörjning vid statliga myndigheter. I dag kan kompetensförsörjningen ske genom både anställningsbeslut och arbetsledningsbeslut. Besluten följer olika regelverk och har delvis olika konsekvenser. I…
Köp här

Isbn: 9789139116653

Utgivningsår: 20181221

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Arbetsrätt Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Lagar som gäller offentligt anställda Primära rättskällor Särskilda rättsområden
Boken innehåller författningar om främst statliga anställnings- och arbetsvillkor som inte är reglerade i kollektivavtal, t.ex: MBL – medbestämmandelagen LAS – lagen om anställningsskydd LOA – lagen om offentlig anställning OSL – offentlighets- och sekretesslagen FL –…
Köp här

Isbn: 9789172236394

Utgivningsår: 20160310

Utgivare: Arbetsgivarverket

Mediatyp: BC

av: Arbetsgivarverket

Kategorier: Arbetsrätt Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Lagar som gäller offentligt anställda Särskilda rättsområden
Regelverket för statlig anställning! Innehåller författningar om främst statliga anställnings- och arbetsvillkor som inte är reglerade i kollektivavtal. Förutom ändringar i befintliga författningar, har den nya säkerhetsskyddslagen med förordning, som trädde i kraft den 1 april 2019 tagits med. Anledningen till detta är…
Köp här

Isbn: 9789138327463

Utgivningsår: 20190411

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC