Bläddra

När livet svänger : för föräldrar till barn och unga med diabetes

Kategorier: Att hantera personliga problem Att hantera sjukdom Coping with diabetes Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Råd till föräldrar

När livet svänger : för föräldrar till barn och unga med diabetes

Kategorier: Att hantera personliga problem Att hantera sjukdom Coping with diabetes Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Råd till föräldrar
Köp här

Det gick långsamt upp för mig: Att vi har ett barn som inte är friskt. Att det är livslångt. Att det är livshotande. Nu flera år senare är vi trötta och luttrade. Samtidigt är det som om diabetesen gjort oss uppmärksamma på livets värde. Det låter klyschigt, men det är så.

Vi är diabetesföräldrar och psykologer. Vi har skrivit den bok vi själva har saknat, en bok om hur diabetes påverkar oss som är föräldrar, våra familjer och livet i stort och hur vi kan göra för att orka. Vi vill också att till exempel närstående eller vårdpersonal ska få en större förståelse för hur det är att leva med diabetes och vad som kan vara hjälpsamt.

När livet svänger tar sin början i sjukdomsdebuten och beskriver sedan hur barnets diabetes påverkar relationen till omvärlden, föräldraskapet, arbetslivet, skolan, relationer och vår egen hälsa. Vi tar upp förhållningssätt och strategier för ökad livskvalitet och hållbarhet. Bokens många exempel baserar sig på intervjuer och dialoger vi haft med andra diabetesföräldrar.

Vi hoppas att den här boken ska bidra med tröst, igenkänning och med ett och annat praktiskt tips.

Isabel Petrini & Mimmie Willebrand

Isabel Petrini är leg. psykolog och mamma till fyra barn, varav ett har diabetes. Mimmie Willebrand är leg. psykolog, professor i medicinsk psykologi och mamma till tre barn, varav två har diabetes.

Sagt om boken

"Förutom föräldrar bör alla medlemmar i diabetesteam läsa boken. Man behöver inte vara vän med diabetes, men man ska kunna leva ett lyckligt liv trots diabetes. Den här boken kommer hjälpa många en god bit på vägen!"

Ur förordet av Johnny Ludvigsson, barndiabetesläkare sedan 50 år, grundare av och ordförande i Barndiabetesfonden

"När livet svänger är nästan 300 sidor idérik, inspirerande, relevant och berörande läsning [] Tio kapitel förmedlar insikter och lärdomar, ymnigt illustrerade av verkliga citat att reflektera över och applicera på många av vardagens småproblem och på de stora tankarna om liv och död, skuld och sorg, uppgivenhet och hopp. [] Tipsrutor, checklistor, och digitalt extramaterial ökar användbarheten ytterligare"

Christian Olsson, BTJ-häftet nr 2, 2021