Bläddra

När samarbetet skaver : en ledares handbok i att förstå, förebygga och hantera konflikter

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation

När samarbetet skaver : en ledares handbok i att förstå, förebygga och hantera konflikter

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation
Köp här

Dålig stämning, tysta och obekväma möten, grupperingar och skitsnack eller rent av öppna bråk - allt detta påverkar arbetsmiljön för alla på en arbetsplats. Inget slukar så mycket energi som konflikter på jobbet.

I När samarbetet skaver ger en av Sveriges främsta konflikthanterare konkreta råd om hur du som ledare förebygger och hanterar konflikter. Hon visar på vanliga typer av konflikter och ger dig verktyg för att hantera dem. Det förebyggande arbetet beskrivs så att du som ledare lär dig att se och fånga upp signaler i tid. Det ger ett ledarskap med stabilare bas. När konfliktsituationen går från låsta positioner, rädda sinnen och spända kroppar spirar något nytt, något positivt. Lösta konflikter kan stärka relationer och samarbeten och därmed lägga en grund för bättre arbetsresultat. För paradoxalt nog kan konflikter - eller snarare det som sker när vi tar itu med dem - vara en nyckel till utveckling.

TAMARA MAŠKOVIĆ WÄNGBORG är specialist på konflikthantering, internationellt ackrediterad medlare och föreläsare. Hon är medgrundare av Medlingscentrum och har även varit verksam internationellt på Balkan och i södra Afrika.