Bläddra

Näringsförbud : i svensk rätt, utländsk rätt och Europarätten

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Handelsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Näringsförbud : i svensk rätt, utländsk rätt och Europarätten

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Handelsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här
Näringsförbud fyller en viktig funktion i samhället eftersom det begränsar möjligheten att bedriva oseriös näringsverksamhet och bidrar till att främja och upprätthålla en sund konkurrens i näringslivet. I den här boken, som är den första och mest omfattande i sitt slag, avhandlas näringsförbudsbestämmelserna i framför allt svensk rätt, men även i utländsk rätt och Europarätt. Genom fördjupningar i både äldre och nyare förarbeten förklaras innebörden av och motiven bakom regelverket. Rättspraxis på området redovisas också utförligt.Boken vänder sig i första hand till yrkesverksamma inom näringsliv, myndigheter och domstolar som har intresse och behov av att fördjupa sig inom rättsområdet. Den kan även med fördel användas i utbildningssammanhang.