Bläddra

av:Peter Gerhard

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Handelsrätt Juridik Köprätt Särskilda rättsområden
Köprättens grunder är främst avsedd att användas som grundläggande lärobok vid universitet och högskolor samt i olika yrkeskurser och företagsinterna utbildningar. Den lämpar sig också väl för var och en som på egen hand vill sätta sig in i köprättens grunder.Läs merVarje dag äger en mängd olika köp rum. Det kan gälla…
Köp här

Isbn: 9789147140862

Utgivningsår:20210108

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Malin Edmar

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt E-handelsrätt Handelsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Det finns många lagar, regler och villkor som rör e-handel. Syftet med E-handel är att på ett konkret och enkelt sätt förklara en del av dessa för att göra det lättare att bedriva e-handel som svenskt företag.Boken ger även svar på t.ex. följande frågor: Ska tull och avgifter inkluderas i priset och hur informerar man…
Köp här

Isbn: 9789139019558

Utgivningsår:20160126

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:Johanna Norberg, Kjell Adolfsson

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Handelsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Boken är speciellt framtagen för kurser som behandlar de regler och andra rättsliga förutsättningar som har betydelse för företag och företagande – kort sagt kurser i juridik för icke-jurister. Boken inleder med att förklara rättsgrunderna avtal och rättsregler och fortsätter sedan med de regler som gäller förhållandet…
Köp här

Isbn: 9789147111640

Utgivningsår:20160128

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Jan Ramberg, Johnny Herre

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Handelsrätt Juridik Köprätt Särskilda rättsområden
Denna bok innehåller en samlad redogörelse för köprättsliga problem som uppkommer vid tillämpning av köplagen, internationella köplagen (CISG), konsumentköplagen och reglerna i 4 kap. jordabalken om fastighetsköp. I boken behandlas det köprättsliga regelsystemet, andra regler av betydelse för köpen, förhållandet mellan…
Köp här

Isbn: 9789139207719

Utgivningsår:20160502

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:Anne Kuttenkeuler

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Handelsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler berör avtalssituationer som har fått allt större praktisk betydelse, framför allt på grund av den ökade näthandeln. Detta verk ger en utförlig beskrivning av rättsområdet med kommentarer till lagen och hänvisningar till förarbeten och rättspraxis. Det är tänkt som…
Köp här

Isbn: 9789139019756

Utgivningsår:20181031

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Robert Sevenius, Torsten Örtengren, Anders Ackebo, Lars Afrell, Mattias Anjou, Johan Berg, Sandra Broneus, Ossian Ekdahl, Pontus Hamilton, Marcus Hjorth, Eva Hägg, Svante Johansson, Fredric Korling, Björn Kristiansson, Monica Lagercrantz, Nils Liliedahl, Gustav Liljekvist, Stefan Lindskog, Marianne Lundius, Annika Melin Jakobsson, Lars Milberg, Sara Mitelman, Daniel Stattin, Andreas Stigers, Joakim Strid, Ola Svanberg, Carl Svernlöv, Charlotte Söderlund, Björn Wendleby, Dennis Westermark

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Handelsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Börsrätt är ett allmänt begrepp för regleringen av värdepappersmarknaden. I Sverige började börsrätten utvecklas i samband med EU-inträdet i mitten av 1990-talet. Under senare år har den genomgått en omfattande och snabb förändring. Utvecklingen betingas bland annat av de många EU-rättsliga direktiv och förordningar…
Köp här

Isbn: 9789144141787

Utgivningsår:20210728

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Urban Rydin, Bertil Båvall, Katarina Bartels

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Handelsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Denna bok behandlar främst inkomstskattereglerna för fåmansföretagare, dvs. småföretagare som bedriver näringsverksamhet via eget aktiebolag. Denna uppdaterade femte upplaga beskriver reglerna fr.o.m. inkomstår 2022. Boken illustrerar de mojligheter smaforetagaren har att…
Köp här

Isbn: 9789139024521

Utgivningsår:20220609

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Jon Kihlman

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Handelsrätt Juridik Köprätt Särskilda rättsområden
Avtal om köp berör alla människor i samhället. Inom köprätten behandlas framför allt de problem som uppkommer om ett köpavtal inte får de resultat som parterna avsett. Det kan vara fråga om så skilda företeelser som att en köpt vara inte levereras i…
Köp här

Isbn: 9789139209218

Utgivningsår:20200421

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Johnny Herre, Jan Ramberg

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Handelsrätt Juridik Köprätt Särskilda rättsområden
Allmän köprätt innehåller en samlad redogörelse för köprättsliga problem som uppkommer vid tillämpning av köplagen, internationella köplagen (CISG), konsumentköplagen och reglerna i 4 kap. jordabalken om fastighetsköp. Här behandlas det köprättsliga regelsystemet, andra regler av betydelse för köpen, förhållandet…
Köp här

Isbn: 9789139209010

Utgivningsår:20191120

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Jan Ramberg, Johnny Herre

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Handelsrätt Juridik Köprätt Särskilda rättsområden
Snart två decennier har nu gått sedan första upplagan av denna bok och mycket har hänt på det köprättsliga området. Under hela perioden har det pågått ett intensivt internationellt arbete på det förmögenhetsrättsliga området, särskilt inom köprätten. Arbetet har fått betydelse också för svensk intern rätt. I…
Köp här

Isbn: 9789139013266

Utgivningsår:20131001

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BB

av:Jon Kihlman

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Handelsrätt Juridik Köprätt Särskilda rättsområden
Avtal om köp berör alla människor i samhället. Inom köprätten behandlas framför allt de problem som uppkommer om ett köpavtal inte får de resultat som parterna avsett. Det kan vara fråga om så skilda företeelser som att en köpt vara inte levereras i…
Köp här

Isbn: 9789139026518

Utgivningsår:20220816

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Jan Ramberg, Johnny Herre

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Handelsrätt Juridik Köprätt Särskilda rättsområden
I verket kommenteras den svenska köplagen. Också lagarna i de övriga nordiska länderna beaktas. I boken kommenteras även i betydande utsträckning hur köplagen förhåller sig till reglerna i den internationella köplagen, CISG. I den nu föreliggande reviderade upplagan behandlas nyheter i lagstiftning, förarbeten,…
Köp här

Isbn: 9789139021520

Utgivningsår:20191203

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BB

av:Rolf Ihre, Daniel Lindefors

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Handelsrätt Juridik Särskilda rättsområden Sjöfartsrätt
Boken vänder sig både till fritidsbåtfolk som inte måste ha någon formell behörighet innefattande sjörättsutbildning och till de som yrkesmässigt, med obligatorisk examen och behörighet upp till fartygsbefäl klass VII, ska framföra båtar och skepp. När olyckor eller tillbud till sjöss inträffat kan de som har agerat…
Köp här

Isbn: 9789172238145

Utgivningsår:20201006

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av:Rolf Dotevall

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Handelsrätt Juridik Särskilda rättsområden
I denna bok behandlas de regler som gäller då någon rättshandlar för en annan persons räkning. Här behandlas ingående reglerna för fullmakt, handelsagentur och kommission. Även de regler som gäller för mäklare och då särskilt fastighetsmäklare uppmärksammas. Likaså berörs de regler som omfattar prokura och särskild…
Köp här

Isbn: 9789139205630

Utgivningsår:20130809

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Torgny Håstad

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Handelsrätt Juridik Köprätt Särskilda rättsområden
I boken behandlas i första hand köprätt enligt 1990 års köplag, 2022 års lagrådsremitterade konsumentköplag och den kommersiella standardavtalsrätten, bl.a. NL 17. Väsentliga avvikelser i FN-konventionen 1980 om internationella köp (CISG) har inflikats löpande. Vidare behandlas konsumentkrediter och avbetalningsköp,…
Köp här

Isbn: 9789177371878

Utgivningsår:20220216

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av:Jan Hellberg, Jan Ramberg

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Handelsrätt Juridik Köprätt Särskilda rättsområden
I denna bok behandlas de centrala köprättsliga bestämmelserna. Köplagen och konsumentköplagen avser att i huvudsak fullständigt reglera köpavtal mellan näringsidkare och de som köper varor huvudsakligen för eget ändamål. Den internationella köplagen…
Köp här

Isbn: 9789175984834

Utgivningsår:20210331

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Handelsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Denna författningssamling innehåller för en introduktionskurs i handelsrätt relevanta lagtexter i urval och omfattar obligationsrätt, mellanmansrätt, köprätt, associationsrätt, fastighetsrätt, sak- och fordringsrätt, skadestånds- och försäkringsrätt, konsumenträtt, arbetsrätt samt familjerätt. Tidigare har denna…
Köp här

Isbn: 9789139207849

Utgivningsår:20160930

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:Mikael Berglund

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Handelsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Näringsförbud fyller en viktig funktion i samhället eftersom det begränsar möjligheten att bedriva oseriös näringsverksamhet och bidrar till att främja och upprätthålla en sund konkurrens i näringslivet. I den här boken, som är den första och mest omfattande i sitt slag, avhandlas näringsförbudsbestämmelserna i framför…
Köp här

Isbn: 9789139019749

Utgivningsår:20200110

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Jan Ramberg, Johnny Herre

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Handelsrätt Juridik Köprätt Särskilda rättsområden
Denna bok innehåller en samlad redogörelse för köprättsliga problem som uppkommer vid tillämpning av köplagen, internationella köplagen (CISG), 2022 års konsumentköplag och reglerna i 4 kap. jordabalken om fastighetsköp. I boken behandlas det…
Köp här

Isbn: 9789139023951

Utgivningsår:20220511

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Lars F. Hammarlund, Per Mackén

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Handelsrätt Juridik Köprätt Särskilda rättsområden
Den här boken handlar om ditt företags in- och utbetalningar. Alla affärer vi gör med varor, tjänster, kapital och arbetskraft förutsätter att den ena parten betalar, och att den andra får betalt. Det är en handbok som ska underlätta för dig att hitta rätt lösningar, som passar just din verksamhet. Det ska vara enkelt…
Köp här

Isbn: 9789170279270

Utgivningsår:20140131

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av:Urban Rydin, Bertil Båvall, Katarina Bartels

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Handelsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Beskattning av ägare till fåmansföretag behandlar främst inkomstskattereglerna för fåmansföretagare, dvs. småföretagare som bedriver näringsverksamhet via eget aktiebolag. Boken beskriver reglerna fr.o.m. inkomstår 2016, men beskriver och kommenterar också utförligt det utredningsförslag för 3:12-reglerna som lades…
Köp här

Isbn: 9789139019923

Utgivningsår:20161111

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:Robert Sevenius, Torsten Örtengren, Lars Afrell, Anders Ackebo, Mattias Anjou, Ossian Ekdahl, Kerstin Hermansson, Anders Hirsch, Marcus Hjort, Per-Ola Jansson, Fredric Korling, Björn Kristiansson, Jan Leopoldson, Nils Liliedahl, Stefan Lindskog, Li Malmström, Lars Milberg, Johan Munck, Carl Svernlöv, Björn Wendleby

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Handelsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Börsrätt är det begrepp som i dagligt tal omfattar regleringen av värdepappersmarknadens regelsystem. I denna bok får läsaren en aktuell presentation av såväl regelverk på värdepappersmarknaden som dess praktiska tillämpning. I och med EU-inträdet i mitten av 90-talet började börsrätten utvecklas i Sverige. Under…
Köp här

Isbn: 9789144079851

Utgivningsår:20120809

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Handelsrätt Juridik Livsmedelslagstiftning Särskilda rättsområden Socialrätt
Utredaren föreslår i Ds:n en ny lag som till sina materiella bestämmelser ligger nära UTP-direktivet (om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i jordbruks- och livsmedelskedjan). UTP-direktivet är ett sektorsspecifikt direktiv på marknadsrättens område men har sin grund i den gemensamma jordbrukspolitiken.…
Köp här

Isbn: 9789138249642

Utgivningsår:20191007

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Dan-Michael Sagell

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Franchiserätt Handelsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Franchising växer mycket snabbt i Sverige och företagsformen finns idag representerad inom en rad områden såsom detaljhandel, hotell- och restaurang, transport, företagstjänster samt sälj- och mäklaryrken. Handbok i franchisejuridik är en grundläggande och praktiskt inriktad vägledning till den juridiska miljö som…
Köp här

Isbn: 9789139017998

Utgivningsår:20160125

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:Hugo Tiberg, Annina H. Persson, Johan Schelin, Jeanette Andersson, Sebastian Liptak, Mattias Widlund

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Handelsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Nu publiceras andra upplagan av Hugo Tibergs klassiska verk Kreditsäkerhet i fartyg från år 1968. Såväl sjöfartsnäringen som formerna för fartygsfinansiering har förändrats kraftigt under de år som har gått sedan den första upplagan utgavs. Den nya…
Köp här

Isbn: 9789139025153

Utgivningsår:20230316

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BB

av:Tobias Magnusson, Ian Lewenhaupt

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Handelsrätt Juridik Särskilda rättsområden Sjöfartsrätt Sjöfartsyrken Skeppsbyggnadsteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Transportteknik
Nu utkommer en ny uppdaterad upplaga av denna lärobok som behandlar krisledarskap i vid bemärkelse inom sjöfarten. Boken ger också handfasta tips baserade på forskning och författarnas egna erfarenheter. Innehållet täcker kunskapskraven för certifikatet Crowd & Crisis Management i enlighet med Transportstyrelsens…
Köp här

Isbn: 9789172236103

Utgivningsår:20231231

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av:Peter Gerhard

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Handelsrätt Juridik Köprätt Särskilda rättsområden
Köprättens grunder är främst avsedd att användas som grundläggande lärobok vid universitet och högskolor samt i olika yrkeskurser och företagsinterna utbildningar. Den lämpar sig också väl för var och en som på egen hand vill sätta sig in i köprättens grunder. Varje dag äger en mängd olika köp rum. Det kan gälla köp av…
Köp här

Isbn: 9789147147434

Utgivningsår:20221019

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Handelsrätt Juridik Särskilda rättsområden Sjöfartsrätt
Sjöfartsskyddet byggs upp av en omfattande och svåröverskådlig mängd internationella, EU-rättsliga och nationella författningar. Denna författningssamling är framtagen för den som i sitt arbete kommer i kontakt med dessa bestämmelser. Boken är även avsedd att användas vid olika utbildningar i ämnet. Författningarna är…
Köp här

Isbn: 9789172236585

Utgivningsår:20161020

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av:Boel Flodgren, Johan Adestam, Niklas Arvidsson, Michael Bogdan, Jörgen Hettne, Eva Lindell-Frantz, Patrik Lindskoug, Lotta Maunsbach, Ulf Maunsbach, Birgitta Nyström, Katarina Olsson, Per Samuelsson, Ola Svensson, Ulrika Wennersten, Annamaria Westregård

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Handelsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Affärsrättsligt Centrum vid Lunds universitet (ACLU) bedriver forsknings- och seminarieverksamhet på centrala förmögenhetsrättsliga områden. En av ACLU:s uppgifter är att regelbundet publicera böcker som består av originalbidrag från forskare eller praktiker…
Köp här

Isbn: 9789139020370

Utgivningsår:20170821

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:Anders Kjellström

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Handelsrätt Juridik Särskilda rättsområden
En förståelse av de grundläggande rättsregler som gäller inom marknadsekonomin är nödvändig för var och en av dess aktörer. Affärsrätten i ett nötskal behandlar kort och rakt på sak de regler som styr affärslivet i vid mening. Boken tar främst upp civilrättsliga regler inom avtalsrätten, köprätten,…
Köp här

Isbn: 9789144166278

Utgivningsår:20230321

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Handelsrätt Juridik Köprätt Särskilda rättsområden
Förseningsavgift på 450 kr utöver dröjsmålsränta vid sen betalning! Föreslår kortare betalningstider vid fakturabetalning samt rätt till förseningsavgift vid försenad betalning, enligt EU:s direktiv 2011/7/EU.Betalningstiden mellan företag får inte överstiga 60 dagar. När en statlig eller kommunal myndighet står som…
Köp här

Isbn: 9789138236949

Utgivningsår:20120417

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Rolf Ihre

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Handelsrätt Juridik Särskilda rättsområden Sjöfartsrätt Sjöfartsyrken Skeppsbyggnadsteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Transportteknik
Resande till sjöss lockar många. Yrkessjöfolk har resandet som sitt levebröd, andra behöver resa genom sitt yrke eller vill resa för att få uppleva något annorlunda, vila sig eller för att av annan orsak ta sig från en plats till en annan. Det händer att passagerares fartygsresande leder till förluster eller…
Köp här

Isbn: 9789172239142

Utgivningsår:20230403

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av:Betänkande av Utredningen om snabbare betalningar Justitiedepartementet

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Handelsrätt Juridik Köprätt Särskilda rättsområden
Långa betalningstider försämrar företagens likviditet och lönsamhet. Detta kan i förlängningen få negativa effekter för samhällsekonomin. Små och medelstora företag anses värst drabbade. Inom EU har betalningsförseningar vid handelstransaktioner länge ansetts utgöra ett hot mot en väl fungerande inre marknad. År 2000…
Köp här

Isbn: 9789174375565

Utgivningsår:20120406

Utgivare: Offentliga Förlaget

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Handelsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Snabbköpskassörskans leg-kontroll ska kontrolleras i smyg! Föreslår att tillsynsmyndigheterna ska kunna göra dolda köp i syfte att kontrollera om näringsidkaren, dennes företrädare eller personal förvissar sig om kundens ålder (genom att t.ex. begära legitimation) vid köp av folköl, tobak samt nikotinläkemedel och…
Köp här

Isbn: 9789138237168

Utgivningsår:20120413

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Jan Kihlman

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Handelsrätt Juridik Köprätt Särskilda rättsområden
Avtal om köp berör alla människor i samhället. Inom köprätten behandlas framför allt de problem som uppkommerr om ett köpavtal inte får de resultat som parterna avsett. Det kan vara fråga om så skilda företeelser som att en köpt vara inte levereras i tid, en fastighet har skador som köparen inte hade räknat med, ett…
Köp här

Isbn: 9789139205838

Utgivningsår:20110104

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Handelsrätt Juridik Särskilda rättsområden Sjöfartsrätt
Svensk Sjörättsföreningen bildades år 1987 genom en sammanslagning av Svensk Förening för Internationell Sjörätt och Sjörättsföreningen i Göteborg. Svenska Sjörättsföreningens skriftserie är ett arv från Sjörättsföreningen i Göteborg. I samband med 75-årsdagen för bildandet av denna förening ges ett jubileumsnummer ut…
Köp här

Isbn: 9789172239159

Utgivningsår:20230526

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BB

av:Jon Kihlman

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Handelsrätt Juridik Köprätt Särskilda rättsområden
Ungefär 80 procent av all internationell handel med varor sker mellan parter från de 83 stater som har tillträtt FN-konventionen angående avtal om internationella köp av varor (CISG). Omfattningen är i sig ett argument för att ytterligare stater skall tillträda konventionen. Så sker också: CISG tillträds av några…
Köp här

Isbn: 9789176105252

Utgivningsår:20151113

Utgivare: Karnov Group

Mediatyp: BC

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt E-handelsrätt Handelsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Föreslår åtgärder som kan bidra till en effektivare tillsyn av reglerna om marknadsföring av alkoholdrycker och tobak samt lämna förslag om hur tillsyn av ehandel och hemleverans av alkoholdrycker – utifrån nu gällande regler – ska bedrivas och hur ålderskontrollen i samband med sådan handel ska…
Köp här

Isbn: 9789138239780

Utgivningsår:20130710

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Jon Kihlman

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Handelsrätt Juridik Köprätt Särskilda rättsområden
Den sjunde upplagan innehåller uppdateringar föranledda av ändringar i den internationella köplagen och i regleringen av betalningsdröjsmål, liksom en del andra smärre justeringar och tillägg. Upplagan tar i särskilda stycken upp de förändringar i konsumentköplagen som har föreslagits i prop. 2013/14:15 och som kan…
Köp här

Isbn: 9789139206859

Utgivningsår:20140117

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC