Bläddra

Nätverksorganisationer : outsourcing, partnerskap och nya organisationsformer

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Företagsorganisation och ägarskap

Nätverksorganisationer : outsourcing, partnerskap och nya organisationsformer

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Företagsorganisation och ägarskap
Köp här
Den här boken sätter fokus på den trend inom företagsorganisation som kallas nätverksorganisation. Det stora integrerade företaget, som håller ihop en hel produktionsprocess, håller på att ersättas av nätverk av företag som specialiserar sig på var sin del av värdekedjan eller produktionsprocessen. Företagsledare höjer sina blickar för att hitta resurser och kompetenser runt om i världen och knyter samman dessa i olika nätverkslösningar. Den här boken belyser huvudtyper av nätverksorganisation samt ger många exempel och praktiska råd.

Läs mer
Boken belyser följande typer av nätverksorganisation: Outsourcing, Orkestrerade affärsnätverk, Leverantörsnätverk och försörjningskedjor, Samverkan och partnerskap med mellanhänder och slutkunder, Franchisebaserade nätverk, Federativa organisationer, Professionella partnerföretag, Strategiska allianser, Innovationsnätverk och Regionala företagskluster. Den rymmer en rad exempel från såväl svenskt som internationellt näringsliv, bland annat: Ericsson, Scania, Zara, Gant, Benetton, Ikea, Toyota, Ica, Coca-Cola, McDonald’s, Praktikertjänst, McKinsey, Astra Zeneca, Airbus, SAS och Star Alliance.
Denna andra upplaga är kraftigt reviderad. Framställningen har fördjupats och aktualiserats genom nya praktiska erfarenheter och teoretiska insikter. De pedagogiska elementen i boken har förstärkts i syfte att stimulera diskussion, undervisning och praktisk problemlösning när det gäller sambandet mellan affärsmodell, strategi och organisation.
Den första upplagan av "Nätverksorganisationer" tilldelades utmärkelsen Årets HR-bok 2010.
Sagt om boken
"I teknikföretag är det nödvändigt att behandla frågor om affärsmodell, strategi och organisation både samtidigt och på ett integrerat sätt. Boken Nätverksorganisationer är en utmärkt plattform för sådana diskussioner." Lars Bengtsson, professor Lunds Tekniska Högskola och Carl-Johan Asplund, universitetslektor Lunds Tekniska Högskola
”Företaget, som en fabrik som tar in råvaror i ena änden och levererar färdiga produkter till marknaden i andra änden, är dött. Ur dödsbålets aska har i stället nätverksföretaget lyft som idealmodellen för framgångsrik affärsverksamhet. Edgren och Skärvads viktiga bidrag är att göra denna luftiga vision begriplig och innehållsrik. De beskriver utförligt huvudtyper av nätverksbaserad affärsverksamhet. De ger exempel på hur små och stora företagare betett sig för att skaffa sig lukrativa positioner i det intrikata globala nätverk som varje enskild konsument blir alltmer uppknuten i. Författarna kommer också med praktiska råd grundade på deras långa verksamhet som näringslivsföreträdare, konsulter och inte minst som forskare som bidragit till en kraftfull, ny organisationsteori.” Bengt Stymne, professor emeritus vid Handelshögskolan i Stockholm
”Äntligen! En bok om nätverk som beskriver hur det ser ut i verkligheten och tillför en begreppsapparat som gör denna verklighet begriplig.” Lennart Rohlin, grundare och ledare av MiL Institute och MiLgårdarna.
”Inom Trelleborg AB utvecklar vi högpresterande lösningar som dämpar, tätar och skyddar i krävande industriella miljöer. Detta kräver tillgång till kunskap inom många olika applikationsområden. För att fånga den nödvändiga kunskapen är samarbeten med externa partners ett måste för oss: vi måste arbeta i nätverk. Boken Nätverksorganisationer innehåller spännande idéer och intressanta koncept som har stor praktisk bärkraft.” Peter Nilsson, vd och koncernchef i Trelleborg AB
”För att lyckas med affärsutveckling och organisationsuppbyggnad i den hypersnabba digitala världen är det nödvändigt att använda externa resurser, kompetenser och partners, både för den tekniska utvecklingen och för den affärsmässiga utvecklingen. Teorier om nätverk och nätverksorganisationer har en stark förankring i dagens affärsvärld.” Magnus Nilsson, serieentreprenör, COO & Co-founder av iZettle AB

Om författarna
Jan Edgren är seniorkonsult och tidigare direktör vid SAF, nuvarande Svenskt Näringsliv. Han har också varit adjungerad professor vid Luleå tekniska universitet och Högskolan i Halmstad.
Per-Hugo Skärvad är docent i företagsekonomi, verksam vid Ekonomihögskolan i Lund samt partner i BSI & Partners.