Bläddra

Nordiska språk då och nu : artiklar av stockholmsforskare från skilda tider

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: historia och allmänt Språk: referensverk och allmänt
Köp här

Nordiska språk då och nu : artiklar av stockholmsforskare från skilda tider

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: historia och allmänt Språk: referensverk och allmänt
Köp här
Nyåret 2013 upphörde Institutionen för nordiska språk vid Stockholms universitet som egen enhet och gick upp i den nybildade Institutionen för svenska och flerspråkighet. Forskning och undervisning i svenska och övriga nordiska språk fortsätter i oförminskad omfattning, men skiftet har ändå gett anledning att blicka tillbaka på Nordiska språks historia som organisatorisk enhet, från tillsättningen av den första professuren 1928. I denna volym har samlats sjutton artiklar av lärare och forskare som har varit verksamma vid den gamla insitutionen en längre tid. En inledning presenterar författarna och de olika fält av språkvetenskapen de har varit verksamma inom. Som helhet ger boken en bild av ämnets förändring över tid.