Bläddra

Norstedts lilla spanska ordbok : Spansk-svensk/Svensk-spansk

Kategorier: Lexikon Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Köp här

Norstedts lilla spanska ordbok : Spansk-svensk/Svensk-spansk

Kategorier: Lexikon Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Köp här
Ny uppdaterad upplaga av Norstedts lilla spanska ordbok - en innehållsrik favorit.

Norstedts lilla spanska ordbok är den perfekta ordboken för alla som behöver ett centralt och aktuellt ordförråd i spanska. Den består av två delar, en spansk-svensk och en svensk-spansk del. Tillsammans innehåller de båda delarna ca 70.000 ord och fraser.

Rikligt med grammatisk information ges: uppgifter om genus, böjning, konstruktion, oregelbundna former m.m. En mycket utförlig verbuppställning visar de spanska verbens böjning.

Vissa uppslagsord har kompletterats med intressant och användbar information, i form av rutor, som fördjupar kunskaperna om de spanskspråkiga länderna. Rutorna kan handla om kulturella skillnader, grammatik, geografi och svårigheter för svenskar som lär sig spanska.

Norstedts lilla spanska ordbok är modern och lätt att använda. Tydlig typografi och klar uppställning gör det lätt att hitta i ordboken.

Norstedts lilla spanska ordbok ingår i Norstedts välkända sortiment av kvalitetsordböcker framtagna i samarbete med Svenska Akademien, Språkrådet, framstående representanter för olika universitetsinstitutioner med flera. Förlaget förenar traditionellt lexikografiskt kunnande med långt utvecklad kompetens inom modern språkteknologi.