Bläddra

NPF för lärare – Fokus på pedagogiskt arbete

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning för elever med särskilda behov

NPF för lärare – Fokus på pedagogiskt arbete

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning för elever med särskilda behov
Köp här
Läs om vad neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är och hur de påverkar elevers lärande. Var uppstår problemen och hur går man som lärare tillväga för att sätta in rätt insatser i skolsituationen? Att kartlägga och ta reda på problemen är nödvändigt för att som lärare veta vad man ska göra. Ett bra samarbete med eleven och föräldrarna är A och O. Det behövs såväl kunskap som strategier för detta och det får du här!

Vi presenterar även ett arbetssätt som ligger i linje med det Skolverket rekommenderar: börja med kartläggning och analys före åtgärd. Fel åtgärd kostar såväl tid som energi, både för dig och för eleven. Det arbetssätt som presenteras kommer från Nytorpsmodellen, som utvecklats och utvärderats i samarbete med KIND (Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet).

I alla klassrum finns flera elever som har betydligt större behov av förståelse och stöd i lärandesituationer än andra. Ibland är det lätt att identifiera dessa behov, men väldigt ofta behövs både tid, utforskande och kunskap för att förstå vad behovet består i. Det är kunskap om vad den underliggande problematiken kan vara, som leder fram till rätt insats.

NPF för lärare fungerar både för blivande lärare och för de som jobbat ett tag och behöver utveckla sina metoder.