Bläddra

Ny i förskolan : med ett interkulturellt förhållningssätt

Kategorier: Etnicitet Etniska minoriteter och mångkultur Förskolan Pedagogik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Sociala grupper Utbildningsstrategier och utbildningspolitik

Ny i förskolan : med ett interkulturellt förhållningssätt

Kategorier: Etnicitet Etniska minoriteter och mångkultur Förskolan Pedagogik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Sociala grupper Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Köp här
Inflyttningen till Sverige är omfattande och för många barn och deras vårdnadshavare sker den första kontakten med det nya samhället via förskolan. En verksamhet med interkulturell inriktning och ett främjande förhållningssätt som passar alla barn, oavsett härkomst och livserfarenheter, ligger i tiden. Förskolan bör spegla samhället som det ser ut i dag där pedagogerna blir tydliga förebilder för en mångkulturell samhörighet. Pedagoger och barn skapar en ny gemensam kultur i stöd av läroplanen och i nära samarbete med vårdnadshavare. I boken får du följa Hanah, ett barn på fyra år, som nyligen kommit till Sverige och går på förskolan Gladan. Inslagen med Hanah blandas med teori och förslag på hur en verksamhet med interkulturell inriktning kan se ut. Ny i förskolan vänder sig till alla som verkar inom förskolan eller på annat sätt kommer i kontakt med barn och familjer med olika kulturell bakgrund.