Bläddra

Ny lärarutbildning nu!

Kategorier: Högre utbildning och vidareutbildning Lärarutbildning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Ny lärarutbildning nu!

Kategorier: Högre utbildning och vidareutbildning Lärarutbildning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Hur skulle den svenska lärarutbildningen kunna reformeras för att minska lärarbristen och höja elevresultaten?

Enligt nya beräkningar kommer Sverige att år 2033 lida brist på 45 000 lärare om inget görs åt situationen. Det gäller inte bara att rekrytera fler till alla lärartjänster, utan också att få de mest lämpliga personerna att utbilda sig till lärare. För att fler och mer kvalificerade personer ska lockas till yrket måste lärarutbildningen i Sverige reformeras omedelbart.

Inger Enkvist har samlat övertygande bevis för att en förändring är nödvändig. Hon har studerat hur lärarutbildningen ser ut i flera länder som inte har svårt att rekrytera skickliga lärare och där eleverna uppvisar goda resultat. De kunskaperna använder hon till att ge konkreta förslag till en reform av den svenska lärarutbildningen.

Inger Enkvist är professor emerita i spanska vid Lunds universitet. Hon har tidigare arbetat som högstadie- och gymnasielärare och har följt utvecklingen i svensk utbildning i flera decennier.

Bland hennes tidigare publikationer finns Feltänkt en kritisk granskning av idébakgrunden till svensk utbildningspolitik (2000) och De svenska skolreformerna 1962 1985 och personerna bakom dem (2016). På Dialogos har hon varit medförfattare till Kunskapssynen och pedagogiken varför skolan slutade leverera och hur det kan åtgärdas (2017).