Bläddra

Nya ABC vad är D

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

Nya ABC vad är D

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

Nya ABC vad är D innehåller en mängd lekfulla vägar till läsande och skrivande. Bokens grundläggande syfte är att använda fantasi och kreativitet, att leka med och utforska bokstäverna och att vidga sitt perspektiv med t.ex. bokstavsformer. Boken, som innehåller många konkreta exempel från verkligheten, är en inspirationskälla med en mängd förslag på övningar och ordlekar.

Nya ABC vad är D, som är en omarbetad version av ABC vad är D (2001), vänder sig i första hand till lärare och annan personal inom förskola och grundskola som arbetar med barn mellan fyra och nio år.