Bläddra

Nya påföljder. SOU 2012:34 (kortversion)

Kategorier: Folkrätt Folkrätt: straffrätt Internationell rätt Juridik
Köp här

Nya påföljder. SOU 2012:34 (kortversion)

Kategorier: Folkrätt Folkrätt: straffrätt Internationell rätt Juridik
Köp här
Inlåsning ersätts med villkorligt fängelse!

Total översyn av påföljdssystemet för såväl vuxna som unga lagöverträdare. Förslag:
  • Villkorligt fängelse införs i påföljdssystemet
  • Påföljderna villkorlig dom och skyddstillsyn avskaffas
  • Fängelsestraff upp till ett år för tidigare ostraffade personer ska dömas ut villkorligt
  • Villkorligt fängelse ska alltid kombineras med böter, samhällstjänst, övervakning, hemarrest eller olika former av vård - strängare ju allvarligare brott
  • Frivårdens insatser ska öka
  • Återfall ska alltid leda till skärpt straff
  • Olika brottstyper ska behandlas lika vid påföljdsvalet
  • Bötesstraffen ska höjas
  • Socialtjänstens huvudansvar för unga lagöverträdare ska bibehållas och utvecklas
  • Nya påföljder ska införas för unga lagöverträdare: varningsstraff, kontaktsskyldighet för unga och ungdomsövervakning.