Bläddra

Nyanlända i förskolan : barnets bästa mottagande

Kategorier: Flyktingar och politisk asyl Förskolan Pedagogik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Sociala och etiska frågor

Nyanlända i förskolan : barnets bästa mottagande

Kategorier: Flyktingar och politisk asyl Förskolan Pedagogik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Sociala och etiska frågor
Köp här

Boken Nyanlända i förskolan handlar om projektet Barnets bästa som genomförts i två stadsdelar i Göteborg som sedan länge tar emot många nyanlända barn. Utifrån enskilda förskolors goda arbetssätt har modellen Barnets bästa formulerats och utvecklats för ett bra och likvärdigt mottagande.

Här berättar författaren Maria Wångersjö om projektet där identitetsstärkande arbetssätt, föräldrasamverkan och vikten av att stötta barnens modersmål varit viktiga delar. I projektet deltog förutom forskare och förskolechefer även många pedagoger vars tankar och erfarenheter lyfts fram i boken.

Modellen Barnets bästa ger stöd och förståelse för ett synsätt där nyanlända barn ses som en tillgång som berikar förskolan. Med boken vill vi inspirera och vägleda förskollärare och barnskötare i arbetet att ta emot och skapa en god grund för varje barn och familj i förskolan.

Om författaren
Maria Wångersjö är frilansjournalist och kommunikatör med stort intresse för förskole- och skolfrågor. År 2012 var hon kommunikatör för EU-projektet Barnets bästa, som syftade till ett bra och likvärdigt mottagande av nyanlända barn i förskolan och som genomfördes i nordöstra Göteborg.