Bläddra

Nycklar till skolframgång : om rektorers kollegiala lärande och internationella utblickar

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolväsen och utbildningssystem

Nycklar till skolframgång : om rektorers kollegiala lärande och internationella utblickar

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolväsen och utbildningssystem
Köp här
Att lära av varandra är en nyckel till skolframgång. Den här boken fokuserar på sådana lärprocesser i dubbel bemärkelse. Det handlar dels om hur rektorer kan utveckla sitt kollegiala lärande, dels om hur svenska skolor kan lära av andra framgångsrika skolkulturer. Nycklar till skolframgång beskriver de samlade lärdomarna av ett utvecklingsprojekt som genomfördes som ett samarbete mellan skolforskare och verksamma rektorer i Stockholms stad. Målsättningen var att få till ett möte mellan teori och praktik för att på så vis utveckla rektorernas kollegiala lärande. Förutom fördjupade samtal och reflektion resulterade projektet i en rad lärdomar från andra skol- kulturer. Det handlar bland annat om Singapore och Ontario/Kanada, som har presterat väl i internationella kunskapsmätningar. Men även om skolkulturer som utmärkt sig inom ett visst delområde. Till exempel Washington/USA som kommit långt i fråga om konstnärliga inslag i utbildning, samt Skottland och Danmark som har intressanta erfarenheter av att arbeta med IKT i underisningen. Varje land visar på sina specifika nycklar till skolframgång. Läsaren får även insikter om den grundläggande nyckel som utgörs av lärandet: möjligheten att infoga andras erfarenheter i den egna kunskapsprocessen. Boken riktar sig till verksamma skolledare och lärare men är även lämplig som litteratur på det statliga rektorsprogrammet.