Bläddra

Nye perspektiver på selvmord : sorgstøtte og forebygging hånd i hånd

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Psykiatri Samhällsmedicin och preventiv medicin

Nye perspektiver på selvmord : sorgstøtte og forebygging hånd i hånd

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Psykiatri Samhällsmedicin och preventiv medicin
Hvert år begår mellom 500 og 600 personer selvmord i Norge. LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord er nasjonalt talerør for etterlatte og berørte ved selvmord. Med boken Nye perspektiver på selvmord – Sorgstøtte og forebygging hånd i hånd ønsker LEVE å bidra til større åpenhet og en skarpere og mer høylytt debatt om selvmord og selvmordsforebygging, både i et folkehelseperspektiv og fra perspektivet til risikoutsatte, selvmordsoverlevende og etterlatte. Et bredt utvalg – fra forskere, politikere og kjente samfunnsstemmer til personer med egenerfaring og fylkeslagsrepresentanter og likepersoner i LEVE – har bidratt med viktige og nye perspektiver på selvmord, alle med ett mål til felles: å redusere antall selvmord i Norge. Målgruppen er studenter på alle utdanningsnivåer innen psykologi, psykisk helsearbeid og pedagogikk, fag- og forskningsmiljøer innen helse, omsorg og forebygging, politikere og etterlatte og berørte ved selvmord. I tillegg vil boken passe for alle som er opptatt av selvmordsproblematikk.