Bläddra

Offentlighet och sekretess för uppgifter i domstolsavgöranden. Ds 2014:33

Kategorier: Juridik Rättssystem: allmänt Rättssystem: domstolar och processordning Särskilda rättsområden
Köp här

Offentlighet och sekretess för uppgifter i domstolsavgöranden. Ds 2014:33

Kategorier: Juridik Rättssystem: allmänt Rättssystem: domstolar och processordning Särskilda rättsområden
Köp här
HAR UTGÅTT, GÅR INTE ATT KÖPA.

Här föreslås ändringar av de bestämmelser som reglerar offentlighet och sekretess, som syftar till att bl.a. skapa en mer enhetlig rättstillämpning och för att bättre anpassa den svenska regleringen enligt Europakonventionen.

Ett förtydligande föreslås, för vilka slags beslut och domar som ska omfattas av det s.k. offentlighetsdopet. En avvägning mellan offentlighetsintresset och sekretessintresset ska noggrannt göras.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2015.