Bläddra
Köp här

Isbn: 9789139017332

Utgivningsår: 20140214

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BB

av: Eva Andersson

Kategorier: Juridik Juridiska yrken: allmänt Rättssystem: allmänt Rättssystem: domstolar och processordning Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor Särskilda rättsområden
Ett målsägandebiträde ska ta till vara målsägandens intressen i målet samt lämna stöd och hjälp till målsäganden. Att vara stöd för offer för exempelvis våldsbrott, sexualbrott och brott mot barn är ett viktigt, men krävande åtagande. Denna handbok beskriver uppdraget utifrån de olika stegen i rättsprocessen och…
Köp här

Isbn: 9789139020936

Utgivningsår: 20191203

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Mikael Mellqvist, Anna-Karin Lindh

Kategorier: Juridik Rättssystem: allmänt Rättssystem: domstolar och processordning Särskilda rättsområden
Processrätten är en central del av rättsordningen. Utan en utvecklad processrätt faller egentligen all annan juridik platt till marken. Denna bok är ”förstabok” i processrätt för den som studerar juridik eller andra ämnen där grundläggande processrätt kan vara av intresse. I boken behandlas på ett konkret, vardagsnära…
Köp här

Isbn: 9789177370581

Utgivningsår: 20200102

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av: Per Olof Ekelöf, Henrik Edelstam, Lars Heuman, Mikael Pauli

Kategorier: Juridik Rättssystem: allmänt Rättssystem: domstolar och processordning Särskilda rättsområden
I RÄTTEGÅNG I behandlas bl.a. frågor om de allmänna domstolarna,domare, rättegångens offentlighet, åklagare, advokater och processuella påföljder.Vidare innehåller RÄTTEGÅNG I en inledning till samtliga böcker i serienRÄTTEGÅNG. I denna inledning lämnas bl.a. en redogörelse för de processuella grundbegreppen, allmänna…
Köp här

Isbn: 9789139207559

Utgivningsår: 20160901

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Per Olof Ekelöf, Henrik Edelstam, Lars Heuman

Kategorier: Juridik Rättssystem: allmänt Rättssystem: domstolar och processordning Särskilda rättsområden
I RÄTTEGÅNG IV behandlar professor Per Olof Ekelöf m.fl. den svenska civil- och straffprocessen. Böckerna i serien Rättegång är huvudsakligen avsedda att vara kurslitteratur i juristutbildningen, men är även användbara för praktiskt verksamma jurister. I RÄTTEGÅNG IV behandlas den gällande bevisrätten. Boken behandlar…
Köp här

Isbn: 9789139204817

Utgivningsår: 20090827

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Peter Krikström, Lennart Johansson

Kategorier: Juridik Rättssystem: allmänt Rättssystem: domstolar och processordning Särskilda rättsområden
“Ordning och säkerhet i domstol – en handbok” är en praktiskt inriktad vägledning som med fokus på ordföranderollen berör frågor om ordning och säkerhet i domstol. Boken behandlar ett flertal situationer som kan vara svåra att hantera i den dömande verksamheten och som inte alltid är uttryckligen reglerade…
Köp här

Isbn: 9789172238411

Utgivningsår: 20210316

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av: Clas Westling

Kategorier: Familjehistoria och släktforskning Juridik Livsstil, hobby och fritid Lokalhistoria, familjehistoria och nostalgi Rättssystem: allmänt Rättssystem: domstolar och processordning Särskilda rättsområden
Få andra arkivtyper erbjuder information som ger ett sådant djup och liv åt de enskilda människorna i vår historia. Här kan man också hitta beskrivningar som säkerställer samband som kan vara omöjliga att hitta någon annanstans: en arvstvist som tvingar fram uppgifter om tidigare generationer, en bördstvist som…
Köp här

Isbn: 9789187676895

Utgivningsår: 20150823

Utgivare: Sveriges släktforskarförbund

Mediatyp: BB

av: Roberth Nordh

Kategorier: Juridik Rättssystem: allmänt Rättssystem: domstolar och processordning Särskilda rättsområden
Bokserien Praktisk process belyser centrala områden inom processrätten, såsom formulering av yrkanden och grunder, rättegångshinder, bevisfrågor, domens rättskraft osv. Praktisk Process vänder sig främst till praktiskt verksamma jurister och till studenter som vill få en samlad, men ändå någorlunda kortfattad…
Köp här

Isbn: 9789177370062

Utgivningsår: 20190222

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

Kategorier: Juridik Rättssystem: allmänt Rättssystem: domstolar och processordning Särskilda rättsområden
Målsägandes medverkan i rättsprocessen är viktig för att brott ska kunna utredas. I ärenden där målsäganden inte vill medverka kan utredningsarbetet försvåras på olika sätt och leder ofta till att ärenden läggs ned. Studien visar att det finns en rad olika skäl för den enskilde att medverka, men också för att inte…
Köp här

Isbn: 9789187335648

Utgivningsår: 20160404

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

Kategorier: Juridik Rättssystem: allmänt Rättssystem: domstolar och processordning Särskilda rättsområden
HAR UTGÅTT, GÅR INTE ATT KÖPA. För att effektivisera våra rättegångar, kommer ett flertal olika förslag kommer från Straffprocessutredningen. Bl.a. följande: Om straffet inte överstiger sex månaders fängelse och den tilltalade blivit delgiven, ska rättegången kunna genomföras även om den tilltalade inte är…
Köp här

Isbn: 9789138239087

Utgivningsår: 20130409

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Claes Rainer

Kategorier: Juridik Rättssystem: allmänt Rättssystem: domstolar och processordning Särskilda rättsområden
En rättegång handlar om att övertyga och för att kunna göra detta gäller det att behärska det hantverk ett framgångsrikt processande innebär. Avgörande delar i att driva en tvistemålsprocess är hur inlagor bäst kan utformas, hur klienten ska tas, vilka…
Köp här

Isbn: 9789139025184

Utgivningsår: 20220627

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789139207993

Utgivningsår: 20160826

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Juridik Rättssystem: allmänt Rättssystem: domstolar och processordning Särskilda rättsområden
Nya förslag för att domstolarna ska vara trygga och säkra miljöer för brottsoffer, vittnen och andra som vistas i domstolarnas lokaler. Mer i detalj föreslår utredningen: Domstolarna ska få bättre möjligheter att hindra hot, trakasserier och påverkan av brottsoffer och vittnen. Åhörarna ska kunna hänvisas till en…
Köp här

Isbn: 9789138246191

Utgivningsår: 20170601

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Lars Welamson, Johan Munck

Kategorier: Juridik Rättssystem: allmänt Rättssystem: domstolar och processordning Särskilda rättsområden
I denna bok behandlas de svenska reglerna för civil- och straffprocess i överrätt. Senaste (fjärde) upplagan av boken gavs ut 2011. I den femte upplagan har en uppdatering skett med anledning av ny rättspraxis, främst avgöranden från Högsta domstolen. Dessutom behandlas nytillkommen lagstiftning på området, främst de…
Köp här

Isbn: 9789139026716

Utgivningsår: 20220906

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Katrin Lainpelto

Kategorier: Juridik Rättssystem: allmänt Rättssystem: domstolar och processordning Särskilda rättsområden
Stödbevisning i brottmål är en bevisrättslig avhandling som behandlar den typ av bevisning som benämns stödbevisning. En ökad användning av stödbevisningsbegreppet i praxis har under senare år föranlett en diskussion om vad som avses med denna typ av bevisning och begreppet kan ur ett bevisteoretiskt perspektiv…
Köp här

Isbn: 9789172234604

Utgivningsår: 20120215

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av: Lars Welamson, Johan Munck

Kategorier: Juridik Rättssystem: allmänt Rättssystem: domstolar och processordning Särskilda rättsområden
Processen i hovrätt och Högsta domstolen har tidigare utgivits i tre upplagor med RÄTTEGÅNG VI som huvudtitel och i en fjärde upplaga med nuvarande huvudtitel.I boken behandlar f.d. justitierådet Lars Welamson den svenska civil- och straffprocessen i överinstans. I femte upplagan, som liksom den fjärde ombesörjts av…
Köp här

Isbn: 9789139019015

Utgivningsår: 20160809

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

Kategorier: Juridik Rättssystem: allmänt Rättssystem: domstolar och processordning Särskilda rättsområden
Med denna festskrift hyllas professor emeritus i processrätt Christian Diesen för sina viktiga insatser inom det rättsvetenskapliga området med bidrag från ett 25-tal forskare.
Köp här

Isbn: 9789139018032

Utgivningsår: 20141212

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BB

av: Peter Krikström, Lennart Johansson

Kategorier: Juridik Rättssystem: allmänt Rättssystem: domstolar och processordning Särskilda rättsområden
Ordning och säkerhet i domstol – en handbok är en praktiskt inriktad vägledning i frågor som rör ordning och säkerhet i domstol. Boken behandlar ett flertal situationer som kan vara svåra att hantera i den dömande verksamheten och som inte alltid är uttryckligen reglerade i lag eller belysta i rättspraxis eller annan…
Köp här

Isbn: 9789172237032

Utgivningsår: 20180208

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789174372588

Utgivningsår: 20110608

Utgivare: Offentliga Förlaget

Mediatyp: BC

av: Henrik Edelstam, Mikael Pauli, Henrik Bellander

Kategorier: Juridik Rättssystem: allmänt Rättssystem: domstolar och processordning Särskilda rättsområden
I RÄTTEGÅNG IV behandlar professor Per Olof Ekelöf m.fl. den svenska civil- och straffprocessen. Böckerna i serien Rättegång är främst avsedda att vara kurslitteratur i juristutbildningen, men är även användbara för praktiskt verksamma jurister.RÄTTEGÅNG IV kompletteras med detta supplement som innehåller tillägg och…
Köp här

Isbn: 9789139209195

Utgivningsår: 20190830

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Håkan Lavén

Kategorier: Juridik Rättssystem: allmänt Rättssystem: domstolar och processordning Särskilda rättsområden
Hur resonerar domare vid våra domstolar när de dömer i brottmål? Hur går det till när domaren t.ex. värderar bevisningen i målet och bestämmer vilket straff en tilltalad ska få för ett brott som har begåtts?I Hur domstolar dömer i brottmål beskrivs på ett lättfattligt sätt innehållet i de regelsystem och den…
Köp här

Isbn: 9789139112952

Utgivningsår: 20130107

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Pia Gadd

Kategorier: Juridik Rättssystem: allmänt Rättssystem: domstolar och processordning Särskilda rättsområden
Domstolen är en offentlig institution, men det största delen av det som görs, är okänt för många. Efter nitton år som nämndeman och långt över tusen rättegångar av de mest skilda slag, från mord till snatteri, har Pia Gadd skrivit en bok som beskriver denna okända värld och sina upplevelser. Det är en bok med ett…
Köp här

Isbn: 9789175043166

Utgivningsår: 20170203

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

av:

Kategorier: Juridik Rättssystem: allmänt Rättssystem: domstolar och processordning Särskilda rättsområden
Digitaliseringen av domstolarnas mål- och ärendehantering ger goda möjligheter att effektivisera verksamheten, att stärka rättssäkerheten och att ge god service till medborgarna. För att digitaliseringens möjligheter ska kunna utnyttjas fullt ut bör all skriftlig kommunikation i domstolsprocesser kunna ske i digital…
Köp här

Isbn: 9789138249628

Utgivningsår: 20190815

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Roberth Nordh

Kategorier: Juridik Rättssystem: allmänt Rättssystem: domstolar och processordning Särskilda rättsområden
Del V av bokserien Praktisk Process behandlar olika former av rättegångshinder i såväl tvistemål som brottmål. Det är fråga om formen för talans väckande, forumregler, parts- och processbehörighet, talerätt och åtalsrätt. Även domens rättskraft och andra rättegångshinder som hör samman med själva processföremålet…
Köp här

Isbn: 9789176786949

Utgivningsår: 20080609

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av: Henrik Edelstam, Mikael Pauli

Kategorier: Juridik Rättssystem: allmänt Rättssystem: domstolar och processordning Särskilda rättsområden
RÄTTEGÅNG II behandlar frågor om – rättegångshinder, – domstolars behörighet, – part- och processbehörighet, – talerätt, – processuella representanter (bl.a. ombud och försvarare), – talan (väckande av talan, olika slag av talan, ändring och återkallande av talan samt…
Köp här

Isbn: 9789139206057

Utgivningsår: 20150817

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Mikael Mellqvist

Kategorier: Juridik Rättssystem: allmänt Rättssystem: domstolar och processordning Särskilda rättsområden
Processrätten är en central del av rättsordningen. Utan en utvecklad processrätt faller egentligen all annan juridik platt till marken. Denna bok är ”förstabok” i processrätt för den som studerar juridik eller andra ämnen där grundläggande processrätt kan vara av intresse. I boken behandlas på ett konkret, vardagsnära…
Köp här

Isbn: 9789176788813

Utgivningsår: 20150827

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av: Lars Welamson, Johan Munck

Kategorier: Juridik Rättssystem: allmänt Rättssystem: domstolar och processordning Särskilda rättsområden
I denna upplaga, som ombesörjts av f.d. justitierådet Johan Munck kommenteras nytillkomna rättsfall och de ingripande ändringar i rättegångsbalkens bestämmelser om överrättsprocessen som antagits under senare år. De många uttalanden om rättstillämpningfrågor som Lars Welamson har gjort i tidigare upplagor har…
Köp här

Isbn: 9789139205722

Utgivningsår: 20111010

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Anna Wallerman

Kategorier: Juridik Rättssystem: allmänt Rättssystem: domstolar och processordning Särskilda rättsområden
Under ledordet ökad flexibilitet har reformer av rättegångsbalken bland annat inneburit en kraftig ökning av antalet fakultativa regler. Samtidigt har unionsrättens krav på effektivt genomslag i allt högre grad blivit en faktor att räkna med i utformningen och tillämpningen av nationell processrätt. EU-domstolen har i…
Köp här

Isbn: 9789176789346

Utgivningsår: 20150508

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av: Clas Westling

Kategorier: Familjehistoria och släktforskning Juridik Livsstil, hobby och fritid Lokalhistoria, familjehistoria och nostalgi Rättssystem: allmänt Rättssystem: domstolar och processordning Särskilda rättsområden
Få andra arkivtyper erbjuder information som ger ett sådant djup och liv åt de enskilda människorna i vår historia. Här kan man också hitta beskrivningar som säkerställer samband som kan vara omöjliga att hitta någon annanstans: en arvstvist som tvingar fram uppgifter om tidigare generationer, en bördstvist som…
Köp här

Isbn: 9789188341228

Utgivningsår: 20161030

Utgivare: Sveriges släktforskarförbund

Mediatyp: BB

av: Per Olof Ekelöf, Henrik Edelstam, Mikael Pauli

Kategorier: Juridik Rättssystem: allmänt Rättssystem: domstolar och processordning Särskilda rättsområden
RÄTTEGÅNG I–V kompletteras med detta tolfte supplement som innehåller tillägg och ändringar, vilka föranletts av ny lagstiftning, praxis och doktrin inom processrätten. Sidhänvisningarna avser åttonde upplagan av Rättegång I, åttonde upplagan av Rättegång II, sjunde upplagan av Rättegång III, sjunde upplagan av…
Köp här

Isbn: 9789139206705

Utgivningsår: 20130117

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Juridik Rättssystem: allmänt Rättssystem: domstolar och processordning Särskilda rättsområden
Författningssamling i processrätt innehåller alla viktigare lagar och förordningar inom såväl allmän processrätt som specialprocessrätt. De centrala lagarna utgörs bland annat av rättegångsbalken, utsökningsbalken och konkurslagen, samt till dem hörande lagar och förordningar. Samlingen innehåller även Svenska…
Köp här

Isbn: 9789185921027

Utgivningsår: 20110120

Utgivare: Axelius förlag

Mediatyp: BC

av: Håkan Welin

Kategorier: Juridik Rättssystem: allmänt Rättssystem: domstolar och processordning Särskilda rättsområden
Vad är en nämndeman och hur väljs denna person ut? Vilken roll har hen i det svenska rättsväsendet? Det finns många frågor att besvara när det gäller nämndemannen i det svenska rättssystemet. Nämndemannen dömer med samma tyngd som en juristdomare, men vilka krav ställs på nämndemannen? Och – hur ser uppgiften ut,…
Köp här

Isbn: 9789179695408

Utgivningsår: 20200815

Utgivare: BoD

Mediatyp: BB

av: Christian Diesen

Kategorier: Juridik Rättssystem: allmänt Rättssystem: domstolar och processordning Särskilda rättsområden Straffprocess Straffprocess: bevisregler Straffrätt och straffprocess
Ska den tilltalade fällas för brottet eller ska han eller hon gå fri? Om detta kan det finnas skilda meningar i praktiken. Men även i teorin finns det olika uppfattningar, både om hur beviskravet ska uttryckas och om hur bevis­prövning bör ske. I Sverige har man i praktiken alltmer kommit att använda uttrycket bortom…
Köp här

Isbn: 9789139207115

Utgivningsår: 20150115

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Mia Korpiola, Marko Lamberg, Anu Lahtinen, Elsa Trolle Önnerfors, Per Nilsén, Heikki Pihlajamäki, Jussi Sallila, Marianne Vasara-Aaltonen, Martin Sunnqvist, Kjell Å. Modéer

Kategorier: Juridik Rättshistoria Rättssystem: allmänt Rättssystem: domstolar och processordning Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor Särskilda rättsområden
The Svea Court of Appeal, founded in Stockholm in 1614, represented a new type of a superior royal tribunal in early modern Sweden. While the first century of the Court has merited scholarly attention before this, fresh insights have been gained by asking new questions, using comparative methods and rereading the…
Köp här

Isbn: 9789186645083

Utgivningsår: 20140930

Utgivare: Institutet för rättshistorisk forskning

Mediatyp: BB

av:

Kategorier: Juridik Rättssystem: allmänt Rättssystem: domstolar och processordning Särskilda rättsområden
HAR UTGÅTT, GÅR INTE ATT KÖPA. Lyckad reform med ny teknik i allmän domstol! Utvärderingen av EMR-reformen (modernisering av rättegången i allmän domstol) visar att reformen har fallit mycket väl ut och varit positiv för såväl enskilda som för rättsväsendet. För tingsrätterna innebar reformen bl.a. ett större…
Köp här

Isbn: 9789138238714

Utgivningsår: 20130129

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC