Bläddra

Offentligrättsliga principer

Kategorier: Juridik Offentlig rätt Särskilda rättsområden

Offentligrättsliga principer

Kategorier: Juridik Offentlig rätt Särskilda rättsområden
Köp här
Den offentliga rätten behandlar medborgarnas förhållande till utövare av offentlig makt. De rättsprinciper som utvecklats inom den offentliga rätten är till för att garantera att relationerna mellan den offentliga förvaltningen och medborgarna utformas på ett sätt som tryggar rättssäkerheten. Innebörden i de olika principerna utmejslas och definieras i praxis. Genom detta sker en rättsutveckling som innebär att ramarna för maktutövning preciseras utan att ny lagstiftning införs. Principernas innehåll, som de utvecklats i praxis, påverkar i sin tur lagstiftningens innehåll. Det är mot denna bakgrund angeläget att förstå de offentligrättsliga principernas betydelse för lagstiftning och rättstillämpning, deras status som rättskälla och deras konkreta innehåll. Boken ger både studenter och forskare en bild av offentligrättsliga principer som är nödvändig för att nå djupare förståelse för hur den offentliga makten kan och bör utövas.

I denna tredje upplaga av boken Offentligrättsliga principer har samtliga tidigare publicerade avsnitt varit föremål för översyn och uppdatering. I den nya upplagan har tillkommit ett avsnitt om rättskraft och berättigade förväntningar, författat av Gustaf Wall.