Bläddra

Ökad trygghet för studerande som blir sjuka. SOU 2018:9 : Delbetänkande från Utredningen om tryggare och effektivare studier

Kategorier: Hälso- och sjukvård Juridik Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Särskilda rättsområden Sjukförsäkring
Köp här

Ökad trygghet för studerande som blir sjuka. SOU 2018:9 : Delbetänkande från Utredningen om tryggare och effektivare studier

Kategorier: Hälso- och sjukvård Juridik Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Särskilda rättsområden Sjukförsäkring
Köp här
Utredningen har till uppdrag att föreslå åtgärder för att öka tryggheten för studerande vid sjukdom och främja effektivare studier. I delbetänkandet redovisas i de delar som avser uppdraget att öka tryggheten för studerande vid sjukdom. Uppdraget i övrigt ska redovisas senast den 31 augusti 2018.

I uppdraget ingår:
  • att föreslå hur en möjlighet till deltidssjukskrivning för alla utbildningsnivåer inom studiemedelssystemet bör utformas,
  • att analysera om den nuvarande karenstiden för rätt till avskrivning av studielån inom studiemedelssystemet är ändamålsenligt utformad,
  • föreslå vilka aktörer som ska ansvara för att rehabiliteringen genomförs.

Särskild utredare: Carl-Johan Stolt