Bläddra

Om döendets vardag

Kategorier: Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Omvårdnad: specialiteter Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: döden Terminalvård
Köp här

Om döendets vardag

Kategorier: Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Omvårdnad: specialiteter Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: döden Terminalvård
Köp här

Vi kommer alla någon dag att dö. Med tiden kommer vi att konfronteras med familjemedlemmars, vänners, grannars och kollegors död. I den här boken berättar Mikaela Luthman, överläkare vid Stockholms Sjukhem med många års erfarenhet av palliativ vård, om hur döden ser ut i Sverige i dag. I ett antal kapitel möter vi anhöriga och vårdpersonal. Vi får följa några enskilda patienters sista tid och lär oss om smärta och sorg men också om vilken hjälp som finns att få i livets slutskede. Vi får också veta mer om den gamla konsten att dö ars moriendi.

"Under åren har jag samlat på mig erfarenhet av mänsklig styrka, mod och godhet, men också av rädsla, känslor av vanmakt, sorg och övergivenhet. Jag har samlat på mig många berättelser om underbara människor, men också futtigheter och svek i den svåraste stunden. Många fina samtal med döende och deras anhöriga har givit mycket, med dråpliga episoder, skratt mitt i en del elände, och ibland många tårar. En del av allt jag har varit med om och lärt mig under åren vill jag förmedla här." Mikaela Luthman